Merelbeke, herziening BPA Koestraat

20130520_Merelbeke_briefhoofd_Pantone_solid_coated.indd

29/01/2017, persbericht : RUP Koestraat definitief vastgesteld

Op 24 januari heeft de gemeenteraad het RUP ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’ definitief vastgesteld. Daardoor kan het gebied tussen de gemeentegrens met Gent, de Hundelgemsesteenweg, de begraafplaats van Ledeberg en de Schelde opgewaardeerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Nu staan er nog oude bedrijfsgebouwen, maar die worden al jaren niet meer gebruikt.

Geen bezwaren

Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan bepaalt de gemeente bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en wat natuurgebied moet worden. In juni vorig jaar had de gemeenteraad het RUP ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’ al voorlopig vastgesteld. Van 5 september tot 3 november 2016 volgde dan een openbaar onderzoek, maar er is geen enkel bezwaar ingediend.

Woon- en natuurgebied

Door het nieuwe RUP kunnen op de plaats van de oude fabrieksgebouwen nieuwe woningen komen en worden de mogelijkheden voor de woningen langs de Hundelgemsesteenweg uitgebreid. Er komt ook een natuurgebied, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. Ten slotte is ook een doorsteek voor fietsers en voetgangers gepland tussen de Hundelgemsesteenweg en het jaagpad langs de Schelde.

Meer info

Jan Van Damme
dienst publieke ruimte
jan.van.damme@merelbeke.be
09 210 33 22