Oosterzele, Gunstig advies voor ontginning 24ha Balegemse zandsteen

ddl-balegem-zand-ontgining-2

De Oost-Vlaamse provincieraad geeft een gunstig advies voor een ontwerp-RUP waarin gefaseerd 24 hectare Balegemse zandsteen mag ontgonnen worden in de Oosterzeelse deelgemeente. Balegemse steen wordt onder meer gebruikt voor de restauratie van historische gebouwen. Het provinciebestuur vraagt wel om groot- en middenschalige windturbines uit te sluiten in het gebied. Na de ontginnings- en opvulactiviteiten zal het gebied weer landbouwzone worden.  

ddl-balegem-zand-ontgining-3

01/02/2017: Langs de N42 in Balegem wordt zowel fijn zand als Balegemse steen ontgonnen. Om aan de vraag naar Balegemse steen voor restauraties te kunnen voldoen en om de zandbevoorrading in Vlaanderen te verzekeren, is een uitbreiding van de groeve nodig. Dat kan binnen het delfstoffenbeleid van de Vlaamse regering. Eind oktober keurde die daarvoor een ontwerp-RUP voorlopig goed: momenteel loopt er een openbaar onderzoek en in het kader daarvan verleent de provincie een positief advies.

Door het RUP wordt het deel van het huidige ontginningsgebied waar de ontginning is afgerond omgezet naar agrarisch gebied, ongeveer tien hectare. De rest van het ontginningsgebied (7 ha) en de uitbreidingszones (17 ha) worden in het RUP bestemd als “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming agrarisch gebied”. Na de ontginnings- en opvulactiviteiten zal het gebied weer landbouwzone worden.

ddl-balegem-zand-ontgining-1

Het provinciebestuur vraagt wel om groot- en middenschalige windturbines uit te sluiten in het gebied. Dat laatste stoorde Groen, dat overigens pleitte voor een nabestemming natuur. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zal alle adviezen meenemen in haar beslissing over het gewestelijk RUP. De Provincie heeft het ontwerp ‘gewestelijk RUP winning van oppervlaktedelfstoffen Zand en steengroeve Balegro’ in Oosterzele gunstig geadviseerd.

Het RUP is gelegen langsheen de N42, ten oosten van de kern van Balegem. Het plangebied omvat de bestaande ontginning waar zowel fijn zand als Balegemse steen ontgonnen wordt. Daarnaast neemt het RUP ook een uitbreidingszone op van ongeveer 17 hectare waarvoor een gefaseerde ontginning vooropgesteld wordt. Balegemse steen is een natuursteen die noodzakelijk is voor de restauratie van gebouwen. De groeve is de enige locatie in Vlaanderen waar deze steen ontgonnen wordt. Ook de zanden die gewonnen worden in de groeve zijn belangrijk, en de bevoorrading van deze vulzanden dient gegarandeerd te worden. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar Balegemse steen voor restauraties en in functie van het verzekeren van de zandbevoorrading in Vlaanderen is een uitbreiding van de groeve noodzakelijk.

DDL