Inflatie torenhoog in Belgi ë

inflatie-geldverlies

Inflatie torenhoog enkel in Belgi ë

We ontvingen van het Ministerie van Economische Zaken de indexgegevens van de maand januari 2017.

In Europa zijn we in negatieve zin kampioen in de stijging van de levensduurte.

Nieuw is de uitbreiding van het aantal producten en diensten tot 663 die in aanmerking komen voor het bepalen van de levensduurte.

Verontrustend is de forse stijging van de levensduurte met maar liefst 0,74 punten op één maand tijd.

Sparen is verliezen  

x

Op jaarbasis zien we de inflatie stijgen tot 2,65 %, dit betekent dat op één jaar tijd uw spaargeld met 2,65 % in waarde daalde.

Intussen bereikt de uitgekeerde interest op het spaargeld een recorddiepte van nog nauwelijks 0,01 % vermeerdert met een jaarlijkse getrouwheidspremie van 0,10 % geeft dit een jaarlijks beschamend resultaat van 0,11 % voor de meeste spaarrekeningen.

Verleden maand stegen de prijzen van motorbrandstof, vakantie, elektriciteit, groenten, mazout, alcohol, ziekteverzekering, aardgas, waterverbruik en telecom.

Enkel de vliegtuigtarieven kenden een lichte daling.

Op één jaar werden vis en zeevruchten 10,6 % duurder, gezonde groenten werden 12,4 % duurder en tabak werd 5,8 % duurder.

Verhogen wedden en pensioenen ?

De gezondheidsindex waarmee wordt rekening gehouden voor de verhoging van wedden, lonen, sociale uitkeringen en pensioenen ; steeg in januari met maar liefst 0,60 punten en bedraagt nu 104,65 punten.

De gezondheidsindex bedraagt nu door de afgevlakte index, of het overslaan van een indexaanpassing, slechts 102,05 punten.

Indien de spilindex van 103,04 punten gedurende 4 maanden overschreden wordt zit er een indexverhoging aan te komen, wat nog enige tijd zal duren met de huidige 102,05 punten

De levensduurte in Belgi ë is de hoogste van gans de Europese Unie.

FDS