Fototentoonstelling Gezinsbond Viane

lbgtentoonstellingviane

Belofte maakt schuld, De Gezinsbond organiseerde een fototentoonstelling op 11 en 12 februari 2017 in de parochiezaal van Viane. En neen, het zijn niet de foto’s van Zimmerman die daar  getoond werden maar enkel de foto’s, genomen door de “cursisten” van onze lesgeefster, Lisa Bilterijst.

Op zaterdag, 11 februari 2017, opende ze de deuren om 16.00. Op zondag, 12 februari 2017 kon u in diezelfde parochiezaal terecht vanaf 15.00 voor de prijsuitreiking.  Wij hadden  met veel plezier van iedereen die dit jaar in Viane de lessenreeks van Lisa volgden 3 foto’s tonen.

Nà 15 januari 2017 werden, op kosten van de Gezinsbond Viane, alle foto’s op A3-formaat uitgeprint. Op de tentoonstelling zelf werden de foto’s  met een door ons gegeven volgnummer én met jullie doorgegeven titel  getoond aan het publiek. De namen werden uiteraard op dat moment niet vermeld teneinde de keuzes van de 3 verschillende jury’s niet te beïnvloeden.

Want ja, de Gezinsbond had 3 prijzen voorzien, namelijk:

  • een  “publieksprijs”
  • een “prijs van de jeugd”
  • een  “prijs van de vakjury”

In de praktijk werd het zo  dat de keuzes voor die drie prijzen op zaterdag, 11 februari 2017 gemaakt werden. Alle bezoekers, alsook de kinderen (van 6 tot en met 12 jaar) zetten die dag hun voorkeur van “beste” foto op papier. Tot slot had ook een vakjury, met niemand minder dan Lisa Bilterijst als voorzitter, de volgens hen, best gemaakte foto gekozen!

Alle uitgebrachte stemmen stemmen werden nadien geteld door de mensen van de Gezinsbond Viane. De resultaten van al deze keuzes en de namen van de winnaars werden bekend gemaakt  op zondag, 12 februari 2017 naar aanleiding van de voorstelling van het jaarprogramma van de Gezinsbond Viane voor 2017. Nadien volgde de prijsuitreiking voor de winnaars van de prijzen van de fototentoonstelling en worden die winnaars in de figuurlijke bloemen gezet.

De winnaar van de publieksprijs, was Steve Van Steenberge. De Prijs van de  jeugd ging naar Christine en de prijzen van de vakjury werden weggekaapt door Louis De Cock, Eline Depelseneer en Luk De Boeck. lbg