Stadsbestuur Zottegem geeft 5.000 euro subsidie aan Natuurpunt.

14233636_10154517329273896_539424106_o-1

Zottegem, 15/02/2017: Voor het 4de jaar op rij krijgt Natuurpunt een subsidie van stadsbestuur Zottegem voor de aankoop van natuurgebieden op haar grondgebied. De stad Zottegem heeft immers een stedelijk subsidiereglement voor de aankoop van natuurgebieden door erkende natuurverenigingen.  

Natuurpunt kocht in 2016 bijna 8 hectare natuurgebied. De percelen liggen in de bronvallei van de Traveinsbeek. Het zijn voormalige graslanden en akkers op de bovenranden van de vallei. De percelen bevatten nog enkele typische soorten en relicten van een kleinschalig landschap: een 100-jarige zomereik, houtkanten en taluds. Er werden op deze percelen ook ree ën waargenomen. Door deze vallei extensief te beheren wordt de kwaliteit van de Traveinsbeek gevrijwaard. In de beek is er nog een grote populatie Rivierdonderpadden. Voor Natuurpunt   stopt het niet bij de aankoop van deze percelen. De percelen zullen eerst intensief worden gemaaid en eventueel begraasd. De voormalige akkers worden nog even door landbouwers gebruikt zonder ze te bemesten wat de waterkwaliteit ten goede komt. Voorts zal de oude voetweg tussen Steenbergen en Ter Heiden heropend worden. De percelen aan de bovenrand van de vallei worden natuurlijk bebost en sommige zullen worden aangeplant door vrijwilligers.

16763559_10154157272170685_1351425538_o

Schepen van leefmilieu Leen Goossens: “het is voor de stad belangrijk om natuurverenigingen te ondersteunen in hun aankoopbeleid. We weten dat een vereniging zoals Natuurpunt de percelen goed zal beheren teneinde de biodiversiteit te behouden en zelfs te verhogen! Ook de heropening van de oude voetweg tussen Steenbergen en Ter Heiden is voor natuurliefhebbers en wandelaars een uitstekende zaak”.

16805210_10154157272070685_567731060_o

Natuurpunt Zwalmvallei: “We zijn zeer blij met de steun van Stad Zottegem, het toont aan dat Stad Zottegem belang hecht aan de natuur in de streek. Jammer genoeg zal dit bedrag lang niet volstaan om de restfinanciering rond te krijgen. Onze vrijwilligers krijgen het steeds moeilijker om de restfinanciering rond te krijgen. De grondprijzen worden duurder en de andere subsidiekanalen drogen langzaam maar zeker uit. Als we in de toekomst nog meer natuur in Zottegem willen vrijwaren, dan zullen we allerhande manieren moeten vinden om geld bij elkaar te krijgen. “We zorgen namelijk niet alleen voor meer en betere natuur, maar werken ook mee aan een waardevol landschap waar mensen graag in vertoeven. De Steenbergse Bossen worden een toeristische meerwaarde voor de Stad.” besluit Thijs Haustraete.