Wat is er loos bij Eandis ?

Algemeen, 21/02/2017:  Er tegenwoordig  heel wat te doen over de verloning van het Managementcomit é van Eandis. Exuberant hoge vergoedingen en een CEO die pakken geld verdient, was de algemene teneur. Eandis verstuurde in alle openheid een persbericht waarin ze mededelen dat het totale verloningspakket 3.252.982,07 euro bedraagt.  

In dat pakket zit de basiswedde, een variabel loon naargelang de prestaties en de patronale bijdragen waaronder ook de pensioenlasten ten belope van 624.971,32 euro.

Verminderen we het totale pakket van 3.252.982,07 euro met de te betalen patronale bijdragen van 634.971,32 euro , dan rest er nog 2.682.010,75 euro voor de 7 managers.

Dit bedrag bestaat uit twee delen, enerzijds de basiswedde, anderzijds een variabel deel dat wordt uitgekeerd naargelang de prestaties.

De uitgekeerde bedragen zijn niet mis, al vergt dit alles wel enige nuance.

Dergelijke prestaties omvatten onder meer de maatregelen die de 7 leden van het Managementcomit é nemen voor beveiliging van de werknemers, bedrijfszekerheid van het globale stroomnet en klantentevredenheid.

De heer Walter Van den Bossche CEO van Eandis die speciaal in het vizier komt als grootverdiener, leidt wel Eandis met visionair inzicht.

Zo is Eandis de beste elektriciteitsmaatschappij in de hele wereld als het op stroomonderbrekingen aankomt,   met jaarlijks het minst aantal minuten dat klanten zonder stroom zitten

Daar zijn niet alleen storingen maar ook allerlei onderhouds- en herstellingswerken inbegrepen.

 

DS