Geraardsbergen: Armoede in tijden van overvloed. De emmer is vol.

julien-borremans-kinderarmoede-geraardsbergen

Geraardsbergen, 22/02/2017, verslaggeving: Armoede in tijden van overvloed.

Aanpak van kinderarmoede in Geraardsbergen.
De voorzitter van het OCMW Geraardsbergen David Larmuseau kondigde vorige week zeven nieuwe acties aan in de strijd van de kinderarmoede in Geraardsbergen. Naar aanleiding van de stijgende kinderarmoede organiseerde het OCMW een druk bijgewoonde Rondetafelconferentie. Op basis van de besluiten van de conferentie keurde het OCMW zeven nieuwe acties goed.
‘De emmer is vol.’

In Geraardsbergen leven duizend kinderen — onder de achttien jaar — onder de armoedegrens. De helft daarvan woont in het centrum. Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis liet burgemeester De Padt in 2015 reeds verstaan dat de emmer stilaan vol is.  

geraardsbergen

Intussen is de situatie nog nijpender geworden en dreigt de emmer over te lopen. In vergelijking met andere gelijkaardige vergelijkbare steden, doet Geraardsbergen het een stuk slechter. Geraardsbergen telt bijna 11 leefloners per 1000 inwoners, Ninove 8,4 en Ronse 5,4. Het gemiddelde van de vergelijkbare steden bedraagt slechts 6,8 per 1000 inwoners. De kansarmoede-index klokt in Geraardsbergen af op 17%. Het gemiddelde van de vergelijkbare steden bedraagt 10,1%. Ronse doet het nog slechter met 22,2%. De financi ële schuld per inwoner bedroeg voor onze stad in 2013 €1435. De gemiddelde schuld van gelijkaardige vergelijkbare steden was €1229. Ook de geregistreerde personen met een betalingsachterstand per 1000 inwoners ligt in Geraardsbergen een stuk hoger dan het gemiddelde van andere vergelijkbare steden. Onnodig te zeggen dat dergelijke cijfers historisch gegroeid zijn.

Het OCMW in actie.

Het OCMW van Geraardsbergen wil de kinderarmoede aanpakken door een batterij aan maatregelen. Een eerste reeks maatregelen ondersteunt de gezinnen die in armoede leven. Via huisbezoeken wordt een brugfiguur van Kind en Gezin ingezet bij de ondersteuning van jonge gezinnen. Een tweede pijler richt zich naar ondersteuning van kansarme kinderen in het onderwijs. Verder wordt het aantal plaatsen in de kinderopvang voor kansarmen uitgebreid en wordt er een wijkgezondheidscentrum uitgebouwd.

Kansarmoede heeft natuurlijk ook veel te maken met taalachterstand waarmee kinderen en hun ouders worden geconfronteerd. In Ronse wordt daar veel aandacht aan besteed, want een gebrekkige kennis van het Nederlands heeft in vele gevallen te maken met het feit dat er in de thuissituatie een andere taal wordt gesproken. Er wordt in Geraardsbergen al veel in Leerpunt geïnvesteerd, maar dat is onvoldoende. Om echt succesvol te zijn zouden er op school en op werkpleksituaties een aanbod op maat van ouders en/of kinderen moeten worden aangeboden.

Vele van deze gezinnen leven geïsoleerd. Net als in Ronse kan Geraardsbergen een project ‘buurtgericht armoede overbruggen’ opstarten. De bedoeling is om door middel van allerlei acties en een aantal wijkbrugfiguren het isolement van kansarme gezinnen te doorbreken en de integratie te bevorderen. Deze wijkbrugfiguren gaan bij de gezinnen aan huis, maken afspraken en slaan een brug tussen de gezinnen, diensten en organisaties. Ook hier kan het beleid in Geraardsbergen een tandje bijsteken.
Geraardsbergen plaatst de kinderarmoede hoog op de agenda. Vooral de armoede van de binnenstad neemt verontrustende afmetingen aan. Het OCMW zet een stap in de goede richting.

Julien Borremans