Duiven binnen houden aub

2968611-d7b0b120dcd73a3cce5625fa40a9d14b

Algemeen, 23/02/2017: Er was heel wat onduidelijkheid onder de duivenliefhebbers omtrent het al dan niet mogen uitvliegen van hun duiven. Consultatie van het FAVV leert dat de ophokplicht wel degelijk van toepassing is op reisduiven. Duiven binnen houden is dus verplicht! De ophokplicht en het verzamelverbod gelden zowel voor pluimvee als voor andere vogels. Reisduiven worden gecatalogeerd als “andere vogels” en zijn dus ook betrokken door de maatregel. Het verzamelverbod betreft alle activiteiten waarbij duiven van verschillende herkomst samenkomen, dus onder meer tentoonstellingen, prijskampen, verkopen en wedstrijdvluchten. Duiven binnen houden is dus de boodschap!