Deputatie verwijt Zwalms bestuur ‘wereldvreemdheid’ in dossier Rozebeke

2969538-f7fb7b2aa16474a019160d3d7b321dd9

Zwalm, 24/02/2017: Definitieve bescherming van het dorpsgezicht: De deputatie tikt het gemeentebestuur Zwalm op de vingers en dit om volgende redenen. Sinds 14 februari is de dorpskern van Rozebeke definitief erkend als erfgoed door Vlaams Minister-President Geert Bourgeois. De minister-president voelde zich gesteund in deze beslissing door de meer dan 950 handtekeningen uit Zwalm die de Vrienden van de Zwalmse Dorpen hadden verzameld! Dit wordt blijkbaar moeilijk verteerd door de meerderheid (Open VLD en CD&V Plus) in Zwalm, die de erkenning steeds heeft gedwarsboomd.  

Een aantal bewoners van de dorpskern van Rozebeke willen maar al te graag hun eigendom opsmukken en/of herstellen binnen de hun toegelaten voorwaarden. Zij kunnen daarbij beroep doen op subsidies van het Vlaamse Gewest. Voor het opmaken van een dossier verwachten zij, en zij hebben daar recht op, hulp van het Zwalmse gemeentebestuur. Omdat het gemeentebestuur daarbij “alle medewerking” weigerde gingen zij te rade bij N-VA-Zwalm.

2969538-e4c39b57c88c85a7d13a4465a2da1f56

Baudewijn Diependaele

Onmiddellijk schoot provincieraadslid Baudewijn Diependaele (N-VA-Zwalm) uit de startblokken en speelde het probleem door aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

“Uit het antwoord van de deputatie blijkt overduidelijk dat het gemeentebestuur “wereldvreemdheid” wordt verweten en dat ze “het kind met het badwater” weggooien. De deputatie stelt eveneens dat onze beschermende diensten (zeg maar het gemeentebestuur) moeten beseffen dat alleen “levend erfgoed” kan “blijven leven” en dat wij voor onze onbewoonbare of “onleefbare” bouwkundige erfgoedrelicten Bokrijk koesteren. N-VA-Zwalm hoopt dat het gemeentebestuur, na deze terechtwijzing door “HUN“ deputatie “onmiddellijk” het nodige zal doen om de bewoners van de dorpskern van Rozebeke bij te staan en zal ophouden met stokken in de wielen te steken. De Zwalmse meerderheid ontkent de erkenning en weigert, bij monde van de bevoegde schepen, zijn inwoners bij te staan tot het bekomen van subsidies van het Vlaamse gewest. Zij verzaken daarmee aan hun morele plicht. Blijkbaar vinden zij het belangrijker een megalomaan centrum door de strot van de bevolking te jagen, de bibliotheek naar de kelder te verbannen en allerhande onwaarheden te verkondigen over haar kerkenbeleid.”