GO! De Trampoline Herzele zet in op een ecologische schoolomgeving

foto-3

Herzele, 05/03/2017: Op woensdag 22 februari trotseerden de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de barre weersomstandigheden om het startschot te geven voor het bouwen van een wilgenhut en kruidenspiraal. Deze twee ontwerpen passen in de creatie van een groenere schoolomgeving.  

De bedoeling is om de leerlingen, na een probleemstelling, via onderzoek te betrekken bij hun eigen leerproces en om hen zo op een innovatieve en zelfstandige manier nog meer leerplezier te geven. Deze waarden passen in de schoolvisie en de projectwerking die twee jaar geleden startte. Het  grondplan werd uitgezet. De bouw van de beide projecten zal na de krokusvakantie met alle klassen worden voortgezet.