Vandaag pleidooien in ‘Turteltaks – procedure’ Test-aankoop

btwelek

Algemeen, 08/03/2017: Persbericht Test-aankoop – Ongeveer een jaar geleden trad de Turteltaks in werking, betrokken minister verging het achteraf niet goed op politiek vlak. De 100 euro per jaar extra boven de elektriciteitsfactuur werd intussen 103,37 euro, en zijn in feite loutere belastingen. Test-Aankoop bleef niet bij de pinken zitten en leidde een procedure in bij het Grondwettelijk Hof tegen deze pure discriminatie en overschrijding van bevoegdheden.

download

Alleenstaanden zijn extra de dupe zij betaalden evenveel, als bijvoorbeeld een gezin dat het driedubbele verbruikt. Nog straffer als men bekijkt hoeveel grootverbruikers betalen. Een gemiddeld gezin dat 3.500 kWh per jaar verbruikt betaalt per 1.000 kWh gemiddeld 29,5 euro.

Grote bedrijven die 200.000.000 kWh per jaar verbruiken betalen 100.000 euro aan Turteltaks wat dan voor dezelfde 1.000 kWh = 0,50 euro is. De Vlaamse Regering heft een dubbele belasting, er bestaat al een federale bijdrage, de Vlaamse Regering schendt dus gewoon de Grondwet.

Dit is nog maar een deel van het graaien in de zakken van de Vlaamse burger. Vorig jaar viel de gratis stroom weg, verhoogde de BTW van 6% naar 21% en werden de intercommunales onderworpen aan de vennootschapsbelasting die ze doorrekenen aan de verbruikers.

Test-Aankoop hield bij monde van haar advocaat vandaag woensdag 8 maart, de pleidooien bij het Grondwettelijk Hof. Nadien zal het Hof de zaak in beraad nemen.