N-VA-ZAP lanceert toegankelijkheidsprijs Zottegemse handelaars

1_CynthiaVanDenSteen_100x100

Zottegem, 18/03/2017:  Op de gemeenteraad van 20 maart zal N-VA-ZAP bij monde van raadslid Cynthia Van den Steen voorstellen om jaarlijks een prijs voor de meest toegankelijke handelszaak in de stad  uit te reiken. “Met zo’n prijs kunnen we handelaars sensibiliseren om aandacht te hebben voor een vlot toegankelijk gebouw”, zegt Van den Steen.  

Voor mensen met een beperking is het vaak nog een hele opdracht om een winkel of horecazaak te betreden. Toegankelijke handels- en horecazaken maken dat elke klant, ongeacht zijn mogelijkheden, gemakkelijk en zelfstandig kan winkelen of consumeren. Een vlotte toegang is echter niet voor elke gebruiker even vanzelfsprekend. Ook vanuit het perspectief van de middenstander is dat geen evidente zaak. Dikwijls ontbreekt de nodige bewustwording en kennis om er werk van te maken.

De verschillende overheden hebben een rol te spelen om zoveel mogelijk in te zetten op vlot toegankelijke gebouwen. In Zottegem stellen we voor dat de stad jaarlijks een toegankelijkheidsprijs uitreikt als stimulans voor meer toegankelijke winkels en caf és voor iedereen. De voorgestelde prijs bedraagt een som van 1250 euro en een plakkaat met vermelding ‘Meest toegankelijke zaak 2017’ voor bevestiging aan de gevel. De uiteindelijke winnaar zou gekozen worden door een professionele jury na een voorafgaandelijk plaatsbezoek bij de zaken die kandideren voor de prijs. Zij motiveren hun kandidatuur dan telkens op basis van de maatregelen die ze nemen.

Op de gemeenteraad van 20 maart leggen we een voorstel neer om zo’n prijsuitreiking mogelijk te maken. Hopelijk schaart iedereen zich hierachter. Toegankelijkheid is iets dat we altijd moeten nastreven”, besluit Cynthia Van den Steen.