Eetfestijn Zonale Misdrijfpreventie Organisatie politiezone Rhode & Schelde

DDL oosterzele zmop 2

Oosterzele, 19/03/2017: Vandaag organiseerde de   Zonale Misdrijfpreventie Organisatie van de politiezone Regio Rhode & Schelde (ZMPO) haar jaarlijks eetfestijn. Er was een grote opkomst, maar liefst 460 mensen kwamen de vereniging  steunen.

DDL oosterzele zmop 3

De Zonale Misdrijf-preventie Organisatie (ZMPO) is een vereniging van enthousiaste burgers/vrijwilligers, binnen de omschrijving van de politiezone Regio Rhode & Schelde. Het doel van ZMPO is om als burgervereniging, binnen de geografische omschrijving van de Politiezone Regio Rhode & Schelde en conform het wettelijk kader, opdrachten uit te voeren die de veiligheid bevorderen. Dit zijn voornamelijk opdrachten in het domein van de inbraak- en verkeerspreventie en dit in nauwe samenwerking met de overheden en de politiediensten.

 

De vrijwilligers zetten zich onder andere in voor onderstaande taken:

Seingeven bij manifestaties, evenementen, enz.

Meewerken en ondersteunen van preventieopdrachten

Bijstand geven bij voordrachten in het kader van preventie, bemannen van preventiestanden op evenementen

Uitdelen van folders

Uitvoeren van auto- en fietsgraveringen

Helpen bij het uitvoeren van fietscontroles op scholen

Bijstaan bij het geven van diefstalpreventieadvies

DDL oosterzele zmop 4

Historiek

In 1993 werd MPO (Misdrijfpreventie organisatie) opgericht na een golf van inbraken in Oosterzele. Dit was een samenwerkingsveband tussen een aantal burgers en de politie. Aanvankelijk ondersteunde MPO de politie bij het verstrekken van info over inbraakbeveiliging. Later werd het takenpakket uitgebreid tot allerhande soorten taken in het kader van preventie (fietscontroles, graveringen, diefstalpreventieadvies, enz.). In 2009 werd de organisatie uitgebreid over het volledige grondgebied van de politiezone. Vanaf dan was er sprake van een Zonale Misdrijfpreventie Organisatie.

DDL oosterzele zmop 1

Fietsgravering

Op zaterdag 8 april kan je aan de sporthal De Kluize, Sportstraat 5 in Scheldewindeke, tussen 9 u 30 en 11 u 30 gratis je fiets laten registreren. Dankzij het registratienummer wordt duidelijk wie de eigenaar van de fiets is. Dit schrikt fietsendieven af en maakt opsporing van gestolen fietsen nadien gemakkelijker. Jaarlijks vindt de politie fietsen die gestolen werden of achtergelaten fietsen terug die ze niet kan thuisbrengen. De registratie door de Zonale Misdrijf Preventie Oosterzele (ZMPO) gebeurt op basis van uw rijksregisternummer. Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen. De registratie wordt uitgevoerd onder de leiding van Andr é Thienpont,   0476 / 50 66 49. Je kan ook contact opnemen met Adrien De Vrieze, 0479 / 41 12 35, Gaston Bombeke, 0478 / 21 98 75.