Open Vld plus Oosterzele pleit voor uniek gemeentelijk vrijwilligersloket

dfgfgdgd
Oosterzele, 19/03/2017:  Op de gemeenteraad van woensdag 22 maart  stelt de Open Vld plus-fractie voor om een gemeentelijk vrijwilligersloket op te richten. Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in hun organisatie.  Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.

Filip Michiels: “Ook Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. We mogen — als bestuur — terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en ontspannen is.”

Veertien dagen geleden werden — op alle niveaus — de vrijwilligers  bedankt tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Carine Schamp: “Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen. Ze ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus (federaal, Vlaams én veelal lokaal) acties ondernomen om deze drempels weg te werken. We pleiten er voor dat ook Oosterzele daarop inzet.”

“Want ook in Oosterzele zijn er nog een aantal werkpunten die het vrijwilligerswerk (o.a. in verenigingen) makkelijker zouden kunnen maken: Vrijwilligers hebben bij elk evenement opnieuw nog heel wat administratieve procedures te doorlopen. Dat kan eenvoudiger. We vragen ons vb af hoe verenigingen de communicatie voor hun evenementen makkelijker kunnen aankondigen. Nu is voor de aankondiging van elk evenemnet een bouwvergunnings-procedure  nodig  om een event aangeplakt te krijgen in het straatbeeld,… Voor verschillende administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook terecht bij andere gemeentelijke diensten. Daarom pleit Open Vld plus voor het inrichten van een uniek  gemeentelijk vrijwilligersloket,” stellen fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Carine Schamp.

Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk heeft een aantal tools ontwikkeld die het gemeentebestuur hierbij ter hulp te zijn, zoals een digitaal platform met hapklare tools en informatie.

Op een recent debat was — over de Vlaamse partijgrenzen heen — veel appreciatie voor dergelijke initiatieven. Open Vld plus hoopt dan ook dat het voltallige gemeentebestuur achter deze vraag staat. Zo kunnen we de vele Oosterzeelse vrijwilligers écht tonen dat we hun inzet voor het gemeentelijk maatschappelijk leven ten gronde ondersteunen.