Zottegemse Koekelarings (2017 – 12)

koekelarings1

° Kriskras

– Nieuw stadsplan: Het college van burgemeester en schepenen heeft naar volgend jaar toe aan de nv Horemans uit Leopoldsburg toestemming gegeven om, naar de tweejaarlijkse gewoonte van deze firma en zoals het laatst in 2016 gebeurde, opnieuw een nieuw aangepast stadsplan van Zottegem uit te geven (en daarvoor aan reclamewerving te doen). Voor de stadskas zijn hieraan geen kosten verbonden voor de opmaak, het drukwerk en de huis-aan-huisbedeling. Wel wordt aan de stad gevraagd om de juistheid van de plangegevens na te zien en als tegenprestatie zal de stad 2.500 exemplaren en tien afdrukken op groot formaat gratis krijgen.

– Oud-schooldirecteur overleden: Voorbije zaterdag had in de Zottegemse centrumkerk de uitvaartdienst plaats van E.H. Herman Verheeke die op donderdag 9 maart op 94-jarige leeftijd (geboren in Sint-Amandsberg op 11 september 1922) ) overleed in het rustoord De Vlamme in Erwetegem. Hij werd tot priester gewijd in Gent op 13 april 1947 en was eerst leraar aan het Sint-Hendrikscollege Deinze en daarna aan het Sint-Lievenscollege Gent. Later was Herman Verheeke achtereenvolgens onderpastoor in de Gentse Sint-Salvatorparochie, superior van het Sint-Vincentiuscollege Eeklo, rector van het Sint-Paulusseminarie in Mariakerke en superior van het Gentse Sint-Lievenscollege. Daarna kwam E.H. Herman Verheeke naar Zottegem waar hij, naast diocesaan inspecteur klassieke talen, ook van 1 september 1980 tot 31 augustus 1992 directeur van het Sint-Barbarainstituut en vanaf 13 oktober 1993 algemeen directeur van de Zusters Franciscanessen was.

– Houtverkoop: Naar (voor)jaarlijkse gewoonte houdt de stad Zottegem op zaterdag 25 maart aan de Hemelrijkstraat (tussen het sportstadion en de Bevegemse Vijvers) opnieuw een openbare verkoop van hout. De koopwaar — een tiental loten — bestaat hoofdzakelijk uit populier, wilg en spar. De verkoop begint om 10 uur en gebeurt per opbod. De kopers verbinden er zich toe hun lot(en) ten laatste de dinsdag nadien, 28 maart, weg te halen.

– Airbezenproject: Om de verspreiding van fijn stof door het verkeer in kaart te brengen, is het ‘Airbezenproject Oost-Vlaanderen’ opgestart waaraan ook door de stad Zottegem deelgenomen wordt. Inwoners die inschreven om vrijwillig aan dit project mee te werken, moeten zaterdag 25 maart tussen 8u30 en 11u30 hun plantje gaan afhalen aan de inkombalie van het Administratief Centrum Sanitary. Zij engageren zich om het plantje gedurende een drietal maanden, tot het einde van de meetperiode, te verzorgen en dan eind juni (samen met een vragenlijst) bij de stedelijke milieudienst vijf bladstalen binnen te brengen. Tijdens de maanden juli, augustus en september zullen deze stalen vervolgens in de Universiteit Antwerpen geanalyseerd worden en in de loop van november zullen de resultaten bekendgemaakt worden.

° Wegen vrij voor wielrenners

– Dwars door Vlaanderen — Op woensdag 22 maart staat Dwars door Vlaanderen op de internationale wielerkalender. Deze koers rijdt eigenlijk niet over Zottegemse wegen maar kan toch enige verkeershinder en mogelijk oponthoud veroorzaken op het grondgebied van deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove, meer bepaald in de omgeving van de Brakelstraat ingevolge de doortocht op de nabijgelegen Berendries (daarna verder via de Kasteeldreef naar Nederbrakel). Het gemiddelde uurschema voorziet de passage van de wielerkaravaan omstreeks 15 uur. De wedstrijd voor dames komt er niet langs.

– E3-Prijs Harelbeke — De semiklassieker E3-Prijs Harelbeke maakt op vrijdag 24 maart wel ook op Zottegems grondgebied een doortocht. Komende van Zwalm-Roborst zullen de renners via de Paddestraat, Lieve-Heerstraat, Provinciebaan, Elenestraat, Bruggenhoek, Buke, Ter Kameren, Gentsesteenweg   en N42 koers zetten naar Sint-Lievens-Esse en Ophasselt. Het gemiddelde uurschema voorziet deze doortocht tussen 13u15 en 13u35 en met het oog op een veilige passage zal er dan van 11u15 tot 14u15 in die straten (of het gedeelte ervan dat van voormeld parcours deel uitmaakt) niet mogen geparkeerd worden.

– Juniores in Strijpen en Velzeke — Door het Sportverbond Strijpen wordt zondag 26 maart een wielerwedstrijd voor juniores georganiseerd, met start (om 15 uur) en aankomst (na 10 ronden) ter hoogte van caf é De Luchtbal. Naar aanleiding hiervan zal er van 13 tot 18 uur een parkeerverbod gelden op de rijweg in de volgende straten die deel uitmaken van het parcours dat ook het grondgebied Velzeke aandoet: Meire, Meerlaan (bocht tussen Meire en Wolvenstraat), Wolvenstraat, Weidestraat, Meersstraat (deel tussen Weidestraat en Hofstraat), Hofstraat, Velzekestraat (tussen Hofstraat en Blarenhoek), Blarenhoek, Lippenhovestraat (tussen Blarenhoek en Beugelstraat), Beugelstraat (tussen Lippenhovestraat en Romeins Plein), Penitentenlaan, Knutsegemstraat (tussen Penitentenlaan en Kluisstraat), Kluisstraat, Rijkestraat, Strijpenplein en Sint-Andriessteenweg. Tevens zal er van 14 tot 18 uur eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Meire (alleen toegelaten richting Luchtbal), Wolvenstraat (richting Molenkouter), Hofstraat (richting Velzekestraat), Velzekestraat (richting Blarenhoek), Blarenhoek (richting Lippenhovestraat), Knutsegemstraat (richting Kluisstraat) en Kluisstraat (richting Rijkestraat).

° Nog andere speciale verkeersregelingen

– Toneel in ’t Alkeveld — In de (verwarmde) loods van Hoeve ’t Alkeveld in Velzeke brengt toneelkring ’t Rad Elene zes voorstellingen van ‘Zwaluwen’, een drama van de Zottegemse auteur Pieter Magerman (1892 – 1963) en het verhaal van een aantal seizoenarbeiders dat zich situeert rond 1910. Ter gelegenheid hiervan zal er op woensdag 22, vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april in de Steenbekestraat van 17 uur tot middernacht alleen verkeer in de richting van Balegem toegelaten zijn (op zondag 26 maart gaat deze regeling al in om 15 uur). Er is ook een wegomlegging via de Puttestraatt en Opstalstraat naar de Provinciebaan.

– Poets-stort aan Kasteel van Egmont — Zoals eerder al aangekondigd (zie Koekelarings 2017 — 9), vindt zaterdag 25 maart in een organisatie van de stedelijke milieudienst een grote poetsactie plaats over het ganse grondgebied van Zottegem. Daarbij zal ook al het ingezamelde zwerfvuil op de parking aan het Egmontkasteel (nabij de rotonde) op een reuzenhoop gegooid en ‘tentoongesteld’ worden teneinde de vervuilers te confronteren met de rotzooi die ze al dan niet bewust her en der achterlaten, en met de bedoeling op die manier de mensen te sensibiliseren om hun ‘wegwerpgedrag’ te veranderen. Daarom zal de parking aan het Kasteel van Egmont (kant D. Van Den Bosschestraat) van 7 tot 18 uur parkeer- en verkeersvrij moeten blijven. Ook van een tweetal parkeerplaatsen die aan deze parking grenzen, zal geen gebruik mogen gemaakt worden.                                   (DE BAKKER)