Slim vrijwilligen: wat zegt de wet?

slim vrijwilligen.png
Zottegem, 27/03/2017, ingezonden:  De lezer van De Beiaard, die aan vrijwilligers werkt doet, kan maar goed en juist geïnformeerd zijn als hij/zij wil starten met vrijwilligerswerk of dat reeds doet.  De flyer “slim vrijwilligen” geeft op een duidelijke manier weer wat de wet inhoudt.  Wat is een vrijwilliger, mag iedereen vrijwilligen, waar kan je dat doen, ben je verzekerd als vrijwilliger, wat doe je als je onkosten maakt als vrijwilliger…?  

Download de pdf met alle informatie: slim-vrijwilligen

Wij beperken ons tot de belangrijkste vraag wie mag vrijwilligen?  Iedereen mag vrijwilligen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt.  Vrijwilligen doet deugd, dus zet je beste beentje voor!

Bepaalde mensen moeten eerst wat zaken in orde brengen voor ze mogen vrijwilligen. Als je
dat niet doet, loop je het risico (een deel van) je uitkering te verliezen. Volg je de regels, hoef je niets te vrezen!

Wie kan vrijwilligen…?

 

– Mensen die werkloos of op SWT (bruggepensioneerd) zijn
– Mensen die een leefloon krijgen via het OCMW
– Mensen die een uitkering  krijgen van de mutualiteit

2: Mag ik als werkloze of bruggepensioneerde vrijwilligen?

Ja, dat mag! Je moet dit wel voor je start melden bij de RVA.  Vul formulier C45B in en bezorg dit aan de RVA via de vakbond of de hulpkas.  Je mag meteen na je melding starten als vrijwilliger.  De RVA heeft 12 dagen de tijd om op jouw melding te reageren.  Hoor je niets of krijg je een goedkeuring, mag je gewoon verder doen.  De RVA kan je vrijwilligerswerk ook weigeren of beperken. Dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen. Doe je dat niet, dan riskeer je je uitkering te verliezen.  Misschien heeft je organisatie een algemene toelating van de RVA en moet je zelf geen melding doen. Vraag dit zeker eens na in je organisatie.  Kreeg je een weigering van de RVA die je niet begrijpt? Vraag het ons. We kijken dit graag voor je na.  Krijg je een andere uitkering van de RVA, zoals voor ouderschapsverlof of tijdskrediet? Dan hoef je geen melding van je vrijwilligerswerk te doen. Je kan zo starten.

3: Mag ik vrijwilligen als ik een leefloon van het OCMW krijg?

Ja, dat mag! Je moet dit wel laten weten aan je dossierbeheerder bij het OCMW.  Je dossierbeheerder bij het OCMW moet akkoord zijn met je vrijwilligerswerk.  Anders loop je het risico je leefloon te verliezen.  Vraag je organisatie eventueel om een bewijs dat jij daar zal vrijwilligen. Dat schept duidelijkheid voor je dossierbeheerder.

4: Mag ik vrijwilligen als ik een uitkering krijg van de mutualiteit?

Ja, dat mag! De adviserend geneesheer van je mutualiteit moet hier wel mee akkoord zijn. Hij kijkt of het vrijwilligerswerk je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt.  Een gewoon doktersbriefje van de huisdokter is niet genoeg.  Je mag pas starten na de toelating van de adviserend geneesheer.  Duurt het meer dan 2 weken voor je iets hoort? Vraag dan bij de adviserend geneesheer na of alles in orde is. Dan kan jij ook verder!

5: Mogen alleen Belgen vrijwilligen?

Je hoeft geen Belg te zijn om te vrijwilligen.  Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen.  Als asielzoeker mag je vrijwilligen in twee gevallen:  als je een wettig verblijfsdocument hebt en  als je recht hebt op opvang.

Twijfel je of je vrijwilligerswerk mag doen als niet-Belg?  Contacteer dan de juridische dienst van het Kruispunt Migratie en Integratie. Zij kunnen je dossier bekijken.

Andere thema’s waarover u informatie kan bekomen:  Wat is een vrijwilliger en wanneer ? Waar kan ik vrijwilligen?  Ben ik verzekerd als vrijwilliger?  Wat met mijn onkosten als vrijwilliger?

Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel niet om ons te contacteren!

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1 2000 Antwerpen 03 218 59 01

info@vsvw.be

www.vlaanderenvrijwilligt.be,  www.vrijwilligerswerk.be,  www.kruispuntmi.be/contact

Herman D.K.