Zottegemse Koekelarings (2017 – 13)

koekelarings11

° Kriskras

– F.D. is door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 480 euro (+ gerechtskosten) omdat hij in de Lageweg in Leeuwergem een ongeval veroorzaakte met 3,29 promille alcohol in zijn bloed, wat overeenkomt met meer dan vijftien pinten bier. De 49-jarige Zottegemnaar ging er uit de bocht, reed een verkeersbord omver en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een woning.  

–  Na vier jaar met Bergen aan de slag te zijn geweest, tekende Tim Matthys in juni 2014 bij KV Mechelen een overeenkomst voor vier jaar, waarvan het laatste jaar met optie. Terwijl de Strijpense profvoetballer momenteel dus nog bezig is aan zijn derde seizoen (in play-off 2), heeft het bestuur van de eersteklasser nu al besloten om die optie te lichten. Tim Matthys die eind dit jaar (op 23 december) 34 wordt, zal dus ook volgend seizoen op het hoogste niveau voetballen in het roodgele shirt van KV Mechelen.

– Op zondag 2 april zal het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers voor het gewone publiek alleen in de voormiddag toegankelijk zijn (volgens de informatie op de stedelijke website is het de ganse dag gesloten maar dit zou onjuist zijn). Een en ander heeft te maken met een duikwedstrijd die er in een organisatie van Aida Belgium plaatsvindt. Ter gelegenheid van de paasvakantie zal het zwembad extra open zijn en zal men er elke namiddag reeds vanaf 14 uur terechtkunnen (daardoor vervalt in die twee weken het baantjeszwemmen). ’s Avonds blijven de gebruikelijke sluitingsuren van toepassing.

– Ingevolge de overschakeling van winter- naar zomertijd tijdens de nacht van voorbije zaterdag op zondag is er ook een aanpassing van de uurregeling van de vaste beiaardconcerten die de Zottegemse stadsbeiaardier Paul Hoste wekelijks op donderdag en zaterdag ten gehore brengt vanuit de toren van de dekenale kerk aan de Markt. Op donderdag bespeelt hij vanaf deze week de beiaard een uurtje later, nl. van 18 tot 18u45. ’s Zaterdags zal er van 15u15 tot 16 uur beiaardmuziek over het Zottegemse stadscentrum weerklinken.

– Zoals eerder al gemeld, werd eind februari door ILvA begonnen met de bedeling van de nieuwe afvalkalender in de vijftien steden en gemeenten die van het werkgebied van deze intercommunale deel uitmaken. Wat Zottegem betreft, zou in de voorbije week een exemplaar hiervan bij iedereen in de bus moeten gevallen zijn. Wie (nog) geen nieuwe afvalkalender ontvangen heeft, kan deze online terugvinden via www.ilva.be of kan met ILvA telefonisch contact opnemen via 053 85 85 45.

– De nieuwe afvalkalender geldt voor de periode van 3 april tot einde maart van volgend jaar. De   aandacht wordt erop gevestigd dat het noodzakelijk is de afvalkalender te raadplegen want door ILvA zijn een aantal ophaalronden herschikt. Zo kan de straat waar u woont, in het vervolg deel uitmaken van een andere ophaalroute (bvb. 132 i.p.v. vroeger 129) en/of kan de inzameling van een of andere afvalsoort voortaan op een andere weekdag plaatsvinden (bvb. pmd-afval op maandag i.p.v. vroeger op woensdag).

– Van zaterdag 1 tot maandag 3 april trekt een 70-koppig Zottegems gezelschap van leerkrachten en leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst op studiereis naar Londen. Bovenaan op het programma staan bezoeken aan de retrospectieve tentoonstelling van de Britse kunstenaar David Hockney in Tate Britain en aan een overzichtstentoonstelling van de Duitse kunstfotograaf Wolfgang Tillmans in Tate Modern. Daarnaast zullen de deelnemers ook nog naar eigen keuze een kijkje kunnen gaan nemen in het British Museum en/of andere kunstgalerijen.

° Smiley voor voedingsdienst AZ Sint-Elisabeth

Sinds kort kan men op de glazen toegangsdeur vanuit de inkomhal naar het ziekenhuisrestaurant in de kelderverdieping van het AZ Sint-Elisabeth een smiley zien hangen. Deze sticker heeft niets te maken met het emoticon dat we allemaal wel eens toevoegen aan een sms- of facebookbericht maar het gaat om een symbool dat weergeeft dat het Zottegemse ziekenhuis een geloofwaardig systeem toepast dat de veiligheid en hygi ëne van de voedselketen garandeert. Hiervoor werd de werking van de voedingsdienst (in de volksmond: keuken, restaurant en cafetaria) onderworpen aan een uitgebreide audit in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bij deze inspectie werd het administratieve luik van het voortbrengingsproces doorgelicht maar werden ook vooral de personeelsleden van het voedingsteam tijdens hun werktaken geobserveerd en bevraagd om te toetsen of de ‘papieren’ procedures qua bereiding en behandeling, verwerking en verpakking, vervoer en distributie van het voedsel ook in de praktijk uitgevoerd worden. De smiley die de voedingsdienst van het AZ Sint-Elisabeth op basis van deze controle door de certificaatscommissie van het FAVV toegekend kreeg, geldt voor drie jaar.

° Speciale verkeersregelingen

– Bevegemse Vijvers: warmste uurloop — Op (nieuw) initiatief en in een organisatie van Sportakern Zottegem wordt vrijdag 31 maart, de laatste namiddag van dit tweede schooltrimester, in de omgeving van de Bevegemse Vijvers voor de leerlingen van de Zottegemse middelbare scholen (O.-L.-Vrouwcollege campussen Bevegem / Centrum / Grotenberge, KAZ, PTI en Sint-Franciscusschool) van 14 tot 15 uur ‘de warmste uurloop’ gehouden, een gezamenlijke jogging (of stappen) gekoppeld aan een sponsoringsproject voor een goed doel, met name de plaatselijke vzw Lichtpunt. Een vijftal schoolorkestjes zullen op evenveel plaatsen langs het parcours hun medeleerlingen muzikaal aanmoedigen. Naar aanleiding hiervan zal er dan van 13 tot 17 uur parkeerverbod gelden in de Sabina van Beierenlaan, Zwembadstraat, Vogelzang en Bevegemse Vijvers (rijweg). Ook zal er in geen van beide richtingen verkeer toegelaten zijn in de Kollegestraat, Sabina van Beierenlaan, Bevegemse Vijvers (straat t.h.v. stadion) en in het gedeelte van de Ooststraat tussen de Kollegestraat en Sabina van Beierenlaan. Het verkeer zal moeten omrijden via de Kastanjelaan, Broeder Mareslaan en Grotenbergestraat (en omgekeerd).

– Bijloke: speelstraat — In de wijk Bijloke zal ter gelegenheid van de paasvakantie op vraag van de inwoners (en op eigen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen) van zaterdag 1 april tot en met (paas)zondag 16 april het gedeelte van de F. Van De Meulebrouckestraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de Iepenstraat iedere dag van 10 tot 20 uur als speelstraat ingericht worden. Dit zal naar het verkeer toe gesignaleerd worden door middel van nadars met de nodige verkeersborden die door de straatverantwoordelijke(n) telkens bij aanvang zullen geplaatst en na afloop weggenomen worden.               (DE BAKKER)