Hofkouter Oosterzele krijgt 21 parkeerplaatsen in grasbetontegels

Naamloos-3

Oosterzele -Scheldewindeke, 31.03.17: In de Hofkouter werden de bestaande grasbermen kapot gereden door het parkeren tijdens de wekelijkse markt en andere festiviteiten. Maar de doorgang tijdens de markt was vrij moeilijk omwille van geparkeerde auto’s , die volledig op de rijbaan stonden.  

Daarom hebben de voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren en schepen van mobiliteit en verkeer Christ Meuleman, het initiatief genomen om de groene berm tussen de Markt en de Acacialaan heraan te leggen en bijkomende parkeerplaatsen te cre ëren. “Het is dan ook het ideale moment om naar aanleiding van 70 jaar markt te  “Windeke” de parkeerruimte op korte afstand van de markt met 21 plaatsen uit te breiden”; klinkt het.

“Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. Om die reden hebben we ervoor gekozen om de parkeerstroken aan te leggen in grasbetontegels. Die zorgen niet alleen voor een groene omgeving maar zorgen er ook voor dat regenwater in de bodem kan infiltreren.”

In de nieuwe aanleg werden 21 parkeerplaatsen uitgewerkt.  In het begin van de Hofkouter werd het bestaande verkeersplateau verwijderd en in de plaats werd een wegversmalling aangelegd. “De geparkeerde wagens zullen gedeeltelijk op de rijbaan staan waardoor we het wegbeeld versmallen en het verkeer vertragen, maar de doorgang verzekerd wordt.” (HDK)