Onderzoek naar de situatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Oudenaarde

oudenaarde

Oudenaarde, 01/04/2017, persbericht: Het stadsbestuur van Oudenaarde besliste om, op advies van de gezinsraad en de jeugdraad, een onderzoek te laten voeren naar de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Oudenaarde. Het onderzoek wordt gevoerd door Karien Ghekiere en Ann Martens van vzw Uit De Marge. Van begin april tot eind september gaan zij op pad in Oudenaarde. 

Zij zullen enerzijds gesprekken voeren met verschillende diensten en organisaties oa scholen, CLB’s, het OCMW, het CAW, … Anderzijds zullen zij gesprekken voeren met de jongeren zelf in hun eigen leefwereld.

Vanuit hun onderzoek zullen zij aanbevelingen formuleren naar het stadsbestuur.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de stad, met een co-financiering vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.