Interview met Lieven Cnudde, schepen in Oudenaarde

lieven cnudde -officieel

Interview, 07/04/2017: Naar aanleiding van het onderzoek naar de situatie van kwetsbare jongeren in Oudenaarde, had De Beiaard een interview met de betrokken schepen Lieven Cnudde: politicus, wiskundeknobbel, man van de streek, brouwerszoon en zelf brouwer.  

lieven cnudde -oudenaarde

Lieven Cnudde is als schepen van Oudenaarde bevoegd voor  Jeugd- en gezinsbeleid, mobiliteit, onderwijs, kinderopvang.

De Beiaard: Vanwaar de nood aan dit onderzoek, specifiek in Oudenaarde?

Lieven Cnudde: Onderzoek is altijd belangrijk in het kader van beleidsvoorbereiding
Concreet voor dit onderzoek kwam er een advies van de gezinsraad en de jeugdraad
Heel wat steden en gemeenten hebben dit onderzoek al laten uitvoeren, de regio Oudenaarde is op dat vlak nog een witte vlek.

De Beiaard: Wie zijn de betrokkenen in dit onderzoek?

Lieven Cnudde: Het onderzoek gebeurt in 4 stappen:

Eerst is er een studie van bestaand cijfermateriaal betreffende de doelgroep van kinderen en jongeren. Dan volgen gesprekken met sleutelfiguren zoals vrijetijdsdiensten van de stad, scholen, CLB’s, OCMW, CAW, politie. Nadien zijn er de interviews met de jongeren zelf op plaatsen waar zij veel ‘rondhangen’. Tot slot volgt het formuleren van aanbevelingen naar de stad.  Vanuit de stad wordt dit onderzoek opgevolgd door de sociale dienst en de jeugddienst.

Uit de Marge zet 2 opbouwwerkers / veldwerkers in om dit onderzoek uit te voeren, nl Ann Martens en Katrien Ghekiere.

De Beiaard: Is dit een heuse wetenschappelijke studie, die voldoet aan wetenschappelijke criteria (standaardisatie, toezicht, ethiek)?

Lieven Cnudde: Het onderzoek wordt gevoerd door vzw Uit De Marge. Zij hebben ervaring met dergelijk onderzoek in heel wat andere steden en gemeenten. Vanuit verschillende instanties werd Uit De Marge aangeduid als de meest geschikte partner om dit onderzoek te voeren. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen staat achter Uit De Marge door het co-financieren van dit onderzoek. Het is geen 100% wetenschappelijke studie in de zin van de formulering van de vraag.

De Beiaard: Wat gaat er met eventuele resultaten gebeuren?

Lieven Cnudde: Vanuit de resultaten en op basis van de aanbevelingen van vzw Uit De Marge zal bekeken worden of de stad kan tegemoetkomen aan bepaalde knelpunten. De stad wil met de conclusies aan de slag om ook die jongeren kansen te bieden in hun ontwikkeling als jongere.

De Beiaard: Niet alle lezers kennen Lieven Cnudde, vertel eens iets over uzelf?

Lieven Cnudde: Geboren in het jaar van de expo … 1958 dus. Opgegroeid in de brouwerij Cnudde in Eine, samen met mijn 2 broers. Actief lid geweest bij KSA Eine en voetbalclub WK Eine. Na collegetijd in Oudenaarde, naar Gent gaan studeren aan toenmalige RUG (unief Gent) … in de Wiskunde. Daarna … vanaf 1980, leerkracht geweest in het college van Oudenaarde tot in 1998, dan directiefunctie aldaar en vanaf 2007 uiteindelijk “Algemeen directeur van de Bernardusscholen”.

De Beiaard: Ga verder, u bent op dreef.

Ondertussen werd ook de BVBA Brouwerij Cnudde opgericht om de brouwactiviteiten verder te zetten als 4de generatie van deze familiebrouwerij. Ook ondertussen … gehuwd en vader van 2 kinderen.

Oudenaarde_Eine_Brouwerij_Cnudde.jpg
(Foto: wiki)

De Beiaard: Waar bent u mee bezig als u niet met politiek en de maatschappij bezig bent?

Lieven Cnudde: Ik ben dan man, vader, brouwer en passief sportliefhebber. Geregeld ga ik samen met mijn vrouw op reis.

De Beiaard: U bent ook verantwoordelijk voor de mobiliteit in Oudenaarde. Hoe zit het met de vooruitgang van de werken in de binnenstad?

Lieven Cnudde: De heraanleg van de markt zit perfect op.schema … eind november 2017 eindigen die werken … en krijgen we eindelijk een autoluw centrum.

De Beiaard: Heeft Oudenaarde ook een plan om de mobiliteit van voetgangers en fietsers aan te moedigen? Wat staat er (eventueel) op de planning?

Lieven Cnudde: Op de planning staat de realisatie van de missing links van de fietsring, oa een nieuw fietspad achter de Bernardusscholen en het AZ ( … in de Neringstraat … ). De plannen definitief in 2017, de realisatie in 2018 !

De Beiaard: Heeft u als mens, inwoner of politicus nog een droom?

Lieven Cnudde: Dat we nog meer, en nog vlugger projecten kunnen realiseren om de burger van Oudenaarde nog beter te dienen.

De Beiaard: Indien u iemand zou interviewen, wie zou dat zijn en waarom?

Lieven Cnudde: Minister Hilde Crevits … om het met haar te hebben over hoe politiek op gewestelijk niveau eraan toe gaat … oa over haar realisaties en frustraties.

De Beiaard: Een laatste woord

Lieven Cnudde: Zelfs politiek voeren in Oudenaarde is ontzettend leuk !

SjK