21 % Zottegemse gasboetes wordt niet betaald

N-VA_VP_Matthias Diependaele_jpeg (6)Zottegem, 11/04/2017: In de periode 2012 – 2015 werden 126 gasboetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-ZAP fractieleider Matthias Diependaele heeft opgevraagd bij burgemeester Jenne De Potter. De overgrote meerderheid had te maken met geluidsoverlast. Opvallend is dat 21% van de boetes niet werd betaald.  

 

Persbericht N-VA/ZAP

In Zottegem worden jaarlijks een dertigtal GAS-boetes uitgeschreven, vooral voor vormen van geluidsoverlast. Dat kwam  te weten na een schriftelijke vraag aan burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “GAS-boetes zijn een goed instrument om het hoofd te bieden aan overlast. En ook de dader wordt een gerechtelijke procedure bespaard. Indien juist gebruikt kan dit nog heel wat meer ongenoegen in onze samenleving oplossen.”, stelt Diependaele.

Via de ‘gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS) kan een gemeente boetes opleggen voor inbreuken op haar gemeentereglement. Voor de politiezone Zottegem — Sint-Lievens-Houtem — Herzele ging in augustus vorig jaar het vernieuwde regelement van start. Zo wordt antwoord geboden aan de problematiek van openbare overlast. Nu blijkt dat er voor de periode 2012-2015 gemiddeld een dertigtal GAS-boetes per jaar worden uitgeschreven in Zottegem, en dat vooral voor vormen van geluidsoverlast. Een overzicht:

  2012 2013 2014 2015
Geluid die de rust van inwoners verstoort: 22 26 11 7
Lawaaihinder door dieren 2 6   1
Lawaaihinder door muziek 2   5 5
Vogelschrikkanon 1      
Loslopende dieren 1 1 8 8
Beschadiging eigendom 1 1 4  
Uitstallen terrassen en koopwaren in openbare ruimte   1    
Bespuiten eigendom met graffiti     1 1
Aanbrengen opschriften, affiches, plakbrieven     7  
Starten werkzaamheden op openbaar en privaat domein zonder machtiging College       2
Urineren of ontlasten op de openbare weg       1
Niet naleving vergunning inname openbare weg       1
Totaal: 29 35 36 26
Boetebedrag: 720 € 3.740 € 2.465 € 1.385 €

De geldboetes worden in principe opgelegd door een sanctionerende ambtenaar of GAS-ambtenaar. De overtredingen op het GAS-reglement zelf worden door de politie vastgesteld. Zij kunnen ervoor opteren om de afhandeling via de gemeentelijke administratieve sanctie te laten verlopen en dus niet via politiestraf. De overtredingen worden dan overgemaakt aan een provinciale ambtenaar die hiervoor bevoegd is en het dossier verder afhandelt.

Van de opgelegde geldboetes in de periode 2012-2015 werd gemiddeld zo’n 79% ook effectief betaald. “GAS-boetes zijn een effectief middel in de strijd tegen alledaagse ergernissen van onze inwoners. Het is natuurlijk belangrijk dat ze weldoordacht worden ingezet. Maar als N-VA-ZAP willen we het systeem zeker verder aanmoedigen en het gebruik ervan verbeteren. Dat betekent meteen ook minder administratieve last voor de politiediensten”, besluit Diependaele.