Tentoonstelling Zorgheiligen in de pastorie van Munte

DDL st elooi schelderode zorgheilige merelbeke (3)

Munte, 11/04/2017: In het kader van Erfgoeddag op 23 april is er in de pastorie van Munte drie zondagen na elkaar een tentoonstelling rond  de Merelbeekse zorgheiligen.  De tentoonstelling wodt georganiseerd door de Muntenaar. Ze brengt de heiligen en hun weldaden in beeld en toont op welke manier ze ‘zorg’ dragen voor de gelovigen.  

DDL st elooi schelderode zorgheilige merelbeke (4)

Sint-Elooi of de heilige Eligius is de patroonheilige van onder andere goud-, zilver- en hoefsmeden, dierenartsen, muntmeester, maar dus ook van de metaalbewerkers. Gewoonlijk wordt Eligius afgebeeld met een staf in de linkerhand en een gekroonde hamer in de rechterhand. Deze attributen verwijzen naar de periode waarin hij als hoef- en goudsmid werkte, voordat hij tot priester gewijd werd.

Zorg- en beschermheilige Sint-Elooi, aanroepen tegen pest, huidziekten en geldgebrek, liet zijn stempel na in Merelbeke: een kapel, straat, school, cafés, processie en ruiterclub dragen zijn naam. Kom mee met de huifkar, de koets of te voet en ‘ontmoet’ Sint-Elooi in het verhaal van een handpoppenverteller en in filmbeelden. Het klassieke bedevaartvaantje wordt door de kleinsten ingekleurd, de kinderen van de basisschool tekenen hun eigen versie. Het vlaggenkoord zal de tentoonstelling in de St.Hendrikskerk sieren.

DDL st elooi schelderode zorgheilige merelbeke (2)

Heilige Anna is de patroonheilige van onvruchtbare- en zwangere vrouwen, mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en De Heilige Apollonia wordt vaak afgebeeld met een tang in de ene en een palmtak van de martelaren in de andere hand. In de tang zit vaak een tand of kies. Ze wordt aangeroepen bij kiespijn en is ook de patrones van de tandartsen.schippers.De Heilige Anna is de patrones van vele kerkgebouwen.

DDL st elooi schelderode zorgheilige merelbeke (1)

Volksdevotie, ook volksreligiositeit of volksvroomheid genoemd, is het geheel van katholieke en orthodoxe gebruiken náást de sacramenten en sacramentalia.

Volksdevoties zijn deels ontstaan in de Middeleeuwen, deels na het Concilie van Trente, en bestaan uit het verspreiden van versimpelde kennis met betrekking tot het geloof voor ongeletterden. Sommige volksdevoties zijn ontstaan uit kerstening van culturele gebruiken en tradities die oorspronkelijk weinig tot niets met het christendom te maken hadden. Ze zijn daarmee onderdeel geworden van de religieuze beleving van velen. Devotionalia zijn voorwerpen van volkskunst, die de beleving van het geloof ondersteunen. Een voorbeeld is het gebruik en de verering van de rozenkrans en het dragen van medailles zoals de wonderdadige medaille.

Enkele voorbeelden van elementen uit de volksdevotie zijn:

  • het bouwen van kapelletjes en wegkruisen
  • de verering van relieken
  • het bezoek aan heiligdommen
  • bedevaarten
  • processies
  • het bidden van de kruisweg
  • het bidden van de rozenkrans
  • de Heilig Hartverering
  • de devotie tot de Heilige Familie
  • het dragen van medailles

Praktisch

Pastorie Munte
Munteplein 6, 9820 Munte (Merelbeke)

Wanneer

23/04 om 10 uur

30/04 om 13.30 uur

07/05 om 13.30 uur

Prijs gratis Contact   0471 07 11 45