Bestuurswissel bij KVG Scheldewindeke

DDL oosterzele kvg bestuur wissel 2

Oosterzele, 09/04/2017, verslaggeving:  Tijdens de Paas viering van KVG Oosterzele in de Kluize kondigde Julien De Meyer zijn stopzetting aan als voorzitter en tevens introduceerde hij zijn opvolgster Juliette Van De Sijpe.  KVG Oosterzele vierde zondag hum Paasfeest in de Kluize, na de H Mis voor gegaan door E.H. Firmin Weyn en opgeluisterd door het Ankerkoor.

Julien, zet vanaf vandaag definitief een stap opzij als voorzitter. En gaf een kort terugblik op de voorbije jaren.  

In 1972, dus 45 jaar geleden trad ik in het bestuur van KVG Scheldewindeke. Dat noemde toen zo omdat de stichter, Abel Dobbelaere, een man van Scheldewindeke was. Maar kort na de fusies van de gemeenten werd een naamsverandering doorgevoerd en werd het KVG Groot Oosterzele genoemd. In het jaar 1979 werd het 25-jarig bestaan met veel luister gevierd. Maar jammer genoeg, enkele maanden na deze viering, verongelukte Abel. Dat was een groot verlies, de stichter van KVG zo plots te moeten missen ! Hij werd opgevolgd door Leon Feliers, bij velen gekend als meester Feliers. Maar door omstandigheden nam hij in 1982 vroegtijdig ontslag. En van toen af heb ik het roer overgenomen, dus 35 jaar geleden. Samen met de betreurde vriend Clement Pien werd een nieuw bestuur gevormd dat eendrachtig samenwerkte.

Bij mijn overname telde KVG 90 leden. Dat groeide jaar na jaar stelselmatig aan. Ieder jaar mochten we een tiental nieuwe leden verwelkomen. Vandaag, beste mensen staan er 180 op ons ledenblad, dubbel zoveel ! Het succes van onze afdeling is waarschijnlijk te zoeken bij de variatie van activiteiten die we onze leden aanboden. Het was een waaier van activiteiten, voor elk wat wils, voor jong en oud. Om het kort te maken geef ik hier een opsomming van wat wij zo allemaal georganiseerd hebben. Het Kerst- en Paasfeest hoorden er al bij van in den beginne. Later kwamen ook op ons jaarprogramma : Wafelfeest, Mosselfeest, Quiz, Film, Zoektocht, Sneukeltoer, bezoek Florali ën en Revabeurs, jaarlijkse bedevaart naar Oostakker en de laatste jaren naar Dadizele, heel wat diverse daguitstappen … tot in Parijs zelfs, in alle pretparken zijn we geweest, 3 maal naar het Sportpaleis in Antwerpen voor “ The night of the Proms” en 75 jaar Eddy Wally. En om niet te vergeten de 4 grote boottochten, kleine cruises met telkens ruim 200 deelnemers. Vooral de uitstappen werden zorgvuldig voorbereid en verkend om ons van de toegankelijkheid te verzekeren. En ik mag ook niet vergeten te vermelden onze infomomenten en vormingen die we jaarlijks onze leden aanboden.

DDL oosterzele kvg bestuur wissel 4

Wel, beste vrienden, jarenlang heb ik kunnen rekenen op een fantastische ploeg die mij op alle vlakken heeft bijgestaan en Ik werd zo gesteund en op handen gedragen dat ik heel gerust mocht zijn op een vlot en goed verloop van alle activiteiten. Ik mag hier trots verkondigen dat wij samen onze afdeling hebben uitgebouwd tot één van de bloeiendste in onze regio ! De verstandhouding, de genegenheid en de vriendschap onder elkaar hebben er voor gezorgd dat ik het 35 jaar lang zo graag met hart en ziel gedaan heb. Maar wie er uiteindelijk ook voor gezorgd heeft dat ik het zo lang gedreven heb volgehouden, is mijn echtgenote Ines. Zij werkte op een bijzondere wijze mee, hielp waar ze kon en knapte heel wat werkjes op achter de schermen. Op alle feesten en uitstappen stond ze steeds aan mijn zijde. Dank u wel, Ines !

Er is witte rook opgestegen : KVG Oosterzele heeft een nieuwe aanvoerder : nl Juliette Van De Sijpe. Zij staat klaar om onze afdeling de komende jaren te leiden. Ik ben bijzonder verheugd dat Juliette deze taak op zich wil nemen, want het is niet evident dat in onze huidige en egoïstische samenleving dat men dergelijke opdracht aanvaardt. Dit wil o.a. zeggen : verantwoordelijkheid nemen, veel vrije tijd opofferen, plannen maken, de eerste en de laatste zijn en je mag niet vergeten, het is geen betaalde job. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onder haar leiding, samen met de enthousiaste ploeg, KVG Oosterzele verder zal blijven bloeien. Wij blijven gaan voor de leuze : “ Iedereen hoort erbij ! “ Graag een daverend applaus voor de nieuwe voorzitter Juliette.

DDL oosterzele kvg bestuur wissel 1

En tot slot gaat mijn oprechte en zeer gewaardeerde dank hier uit naar het KVG Verbond. Jarenlang had ik een prima samenwerking met het Verbond en werd ik af en gecoacht om onze plaatselijke afdeling in goede banen te leiden. Het zijn deze beleidsmensen, de provinciale besturen en het nationaal bestuur, die de noden en rechten van onze mensen met een beperking opvolgen, ter harte nemen en verdedigen. Zij blijven ijveren voor gelijke kansen en waken erover dat er niet geraakt wordt aan heel wat belangrijke zaken en dulden geen besparingen in deze sector. Om te blijven wegen op het beleid van de overheid is er een sterke KVG nodig. Ik verheug mij dat de voorzitter van het Verbond Arsène en de stafmedewerker van KVG Oost-Vlaanderen hier aanwezig zijn. Ik dank hen voor de jarenlange samenwerking.

Fororeportage: DDL