Agenda Gemeenteraadszitting Sint-Lievens-Houtem

ddd

Sint-Lievens-Houtem, 10/04/2017: In de raadszaal van het gemeentehuis wordt op 26 april om 20 uur, een nieuwe gemeenteraad bijeengeroepen.  Op de agenda staan de volgende punten:  

1) Goedkeuren verslag voorgaande zitting.

2) In het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Goedkeuren FINIWO en de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering voor 2017.

3) Het aanpassen van het evaluatieregelement, decretale graden.

4) De gemeente wenst de rechtspositieregeling van haar gemeentepersoneel aan te passen.

5) De gemeente wenst de functiebeschrijving van gemeentesecretaris aan te passen. 6) Het goedkeuren van een ontwerp akte “recht van opstal”  betreffende verlichting Hofkouter-Perreweh.

7) Het goedkeuren (wegens openbaar nut)  van een aankoop van onroerend goed en realisatie weggrens De Coomansgang

8) De gratis grondafstand verkaveling Groenestraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

9) De wijziging aan de statuten van TMVW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

10) De gemeente wenst het verhuurreglement “ De Garage” aan te passen.

11) De gemeente wil het opstalrecht tennisterreinen in de Polbroek goedkeuren.

12). De gemeente wilde oprichting van een overlegorgaan betreffende omvorming PIVA PISAD naar een dienstverlenende vereniging DIS goedkeuren en de afgevaardigde aan te duiden. (HDK)