Evolutie vastgoedprijzen in Oost-Vlaanderen

65456_466365261511_205954_n

Algemeen, 20/04/2017:  Eind 2016 kostte in Oost-Vlaanderen een woonhuis gemiddeld 252.974 euro, die prijs zakte in het eerste trimester van 2017 tot 245.967 euro. Vergelijken we met begin van 2016 dan lag de gemiddelde prijs voor een woonhuis begin 2016 nog fors lager met een kostprijs van 234.010 euro.

Dit betekent dat we bekeken over een tijdspanne van één jaar een prijsstijging kenden van 11.957 euro of 5,07 %. Over een tijdspanne van één jaar stegen de prijzen van woonhuizen in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van Vlaams-Brabant waar de prijzen van de woonhuizen aan het dalen zijn.

Appartementen

De prijs voor appartementen kenden een status quo in Oost-Vlaanderen, de prijs bleef praktisch gelijk en varieerde van 217.325 euro eind 2016 naar 217.492 euro begin 2017. Bekijken we het prijsverschil over een jaar dan stijgen de prijzen voor appartementen in Oost-Vlaanderen van 202.795 euro begin 2016, tot 217.492 euro begin 2017. Of op één jaar een gemiddelde stijging met maar liefst 14.697 euro.

Bouwgronden

Oost-Vlaanderen is de uitschieter voor de aankoop van bouwgrond. Trimester na trimester stijgt de prijs van bouwgrond. In het eerste trimester van 2016 kon men in Oost-Vlaanderen een perceel bouwgrond kopen voor gemiddeld 125.329 euro. Verschiet niet van de prijzen in het eerste trimester van 2017.   Een jaar later kost een perceel bouwgrond gemiddeld   178.157 euro in onze provincie.

Dit betekent op één jaar tijd een prijsstijging met maar liefst 52.828 euro voor een perceel bouwgrond. De gemiddelde prijs per vierkante meter bouwgrond in Oost-Vlaanderen bedraagt nu 258,70 euro per vierkante meter, tegenover 197,60 euro per vierkante meter begin 2016. Een perceel bouwgrond is in Oost-Vlaanderen gemiddeld 688 vierkante meter groot, iets kleiner dan in de rest van Vlaanderen.