Zottegem: N42 op de lange baan, ipv ontdubbeld

n42

Zottegem/Oosterzele, 21/04/2017 – Foto Google – Het ontdubbelen van het stuk van de N42 tussen Wetteren en Zottegem sleept al jaren aan en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Aan beladen begrippen zoals theoretische oefeningen, startnota’s, plan-MER of Ruimtelijk Uitvoeringsplan nochtans geen gebrek. Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) volgt het dossier al jaren op en geeft de  laatste stand van zaken. (PDV)  

matthias-diependaele-c-anne-deknock-4

Persbericht Matthias Diependaele

Uit parlementaire navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele bij mobiliteitsminister Ben Weyts blijkt dat de zogenaamde ontdubbeling van de N42 tussen Wetteren en Zottegem spijtig genoeg nog niet voor morgen is. “Het project loopt tegen de typische proceduritis aan, maar ik blijf er voor ijveren”, stelt Diependaele.

Wie de N42 oprijdt komende van de E40 in Wetteren, komt vandaag de dag op een tweebaansweg  terecht met de nodige opstoppingen als gevolg. Het is echter al jaren de bedoeling om dit stuk van Wetteren, over Oosterzele tot aan Zottegem, op te waarderen tot een vierbaansweg. Dat moet de N42 meer in lijn brengen met zijn functie als primaire weg, namelijk een ‘belangrijke verzamelende functie voor de ontsluiting van de regio voor de kleinstedelijke gebieden Wetteren, Zottegem en Geraardsbergen van en naar de E40’. Naast een verbeterde doorstroming, moet dit ook de verkeersveiligheid verhogen omdat verkeersstromen van elkaar gescheiden zullen worden.

Eind 2015 werd de theoretische oefening over de herinrichting van dit wegvak afgerond in de vorm van de plan-MER. Tegen juni wordt de finalisering van de startnota verwacht. Omdat de herinrichting bijkomende ruimte-inname zal vragen, dient een bestemmingswijziging te gebeuren via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. “Naar verluidt zou die procedure opgestart worden in de 2de helft van dit jaar. Reken dan nog een goed jaar voor de afwerking daarvan. Ik hoop dat bevoegd minister van Omgeving Schauvliege hier snel werk van maakt”, weet Diependaele.

Nadien zijn dan ook nog een aantal onteigeningen aan de orde, naar verwachtingen vooral op het noordelijk grondgebied van Oosterzele. Die zouden ten vroegste begin 2019 kunnen aanvangen. De duurtijd van dergelijke onteigeningen is sterk afhankelijk of er al of niet gerechtelijke procedures geopend worden. “Het project ploetert door de gekende zware procedures. De realisatie ervan is dus nog niet voor morgen. Nochtans is een snelle aanpak in het belang van de hele regio: de verkeersveiligheid en de doorstroming zouden er stevig mee gebaat zijn. Ik blijf er alleszins mijn schouders onder zetten”, besluit Matthias Diependaele.

Foto Google