Christiane Maryns krijgt Cerbeaprijs

DSC_2537

Oudenaarde, 27/04/2017: Christiane Maryns werd afgelopen zondag gehuldigd met de Gerberaprijs van de CD&V-werkgroep, Vrouw & Maatschappij, afdeling Oudenaarde. De Gerberaprijs is een klassieker onder de V&M-acties. Het staat symbool voor openhartigheid en wil gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de kijker zetten.

Zij werd in de bloemetjes gezet door Dina Librecht, voorzitster V&M-Oudenaarde en gelauwerd door Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen, in het bijzijn van de leden en bestuursleden van Vrouw & Maatschappij Oudenaarde en CD&V-Oudenaarde, de lokale CD&V-mandatarissen, haar gezin, familie en vrienden. Naast de ruiker bloemen overhandigde Els Bostyn, gemeenteraadslid, een origineel kunstwerk.

Christiane Maryns was beroepsmatig sociaal verpleegster bij de dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit. Zij stond daar bekend voor haar gedrevenheid en zorg voor de medemens. Deze gedrevenheid en zorg voor de medemens trok zij ook door in haar politiek engagement.

In 1970 kwam zij voor het eerst op met de gemeenteraadsverkiezingen en met succes. Zij werd rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid en de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (1976 — 1982 — 1988) versterkte zij haar positie. In 1994 werd Christiane de eerste vrouwelijke schepen van de stad Oudenaarde. Ook in haar schepenmandaat met bevoegdheden Sociale Zaken, Kunstonderwijs, Zustersteden, Emanciepatiezaken, Europese Zaken,… tikte haar sociaal engagement de klok rond.

De vrouwenbeweging ligt Christiane na aan het hart. Zij behoort tot een generatie die met succes gestreden heeft voor meer gelijke kansen voor vrouwen in de politiek. Het is door die strijd dat jongere generaties vrouwen zoveel kansen krijgen, die nu – ogenschijnlijk — evidenties zijn.

“Precies om haar sociale engagementen en haar strijd voor gelijke kansen wordt Christiane gehuldigd met deze Gerberaprijs van Vrouw & Maatschappij. Een rolmodel die als voorbeeld kan dienen voor anderen en die de weg heeft ge ëffend voor toekomstige generaties. Daarom willen we haar bedanken en met een knipoog naar 2018 jonge vrouwen enthousiasmeren om zich ook te engageren”, aldus Cindy Franssen, Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V)

Dina Librecht, voorzitster Vrouw & Maatschappij Oudenaarde: “Bij de lokale bestuurshernieuwingen in 2016 zijn wij opnieuw van start gegaan met de werkgroep Vrouw & Maatschappij, de CD&V-vrouwen. Onder mijn leiding als voorzitster en enkele ge ëngageerde bestuursleden kunnen we reeds terugblikken op een geslaagde Witte-lintjes actie aan het station van Oudenaarde. Vandaag reikten we heel graag de eerste Gerberaprijs uit aan Christiane. Ik ben ook zeer tevreden met de talrijke aanwezigen. In de toekomst plannen we nog een aantal activiteiten.”

DSC_2537

v.l.n.r.: Jeanique Van den Heede, Marie-Paule Van de Putte, Bernadette De Ruyck-Ardaen, Els Bostyn, Dina Librecht, Catharina Van Canneyt, Christiane Maryns, Cindy Franssen, Christiane Baeke, Leen De Langhe, Inge De Ruyver, Ria Laemont