Mensenlevens op het spel in Ninove : Forza Ninove rolde met de spierballen. Open-VLD reageerde fel! Kwakkel of ernst?

2de ziekenwagen nu sophie richez
Ninove, 08/05/2017, persbericht – In Ninove, de oudste, de stoutste, zit er haar in de boter want Forza Ninove verwijt het stadsbestuur een gebrek aan ballen. Ninove zou immers zijn 2e ziekenwagen dreigen te verliezen. Open-VLD laat zich niet doen en dient de oppositiepartij van antwoord. Alweer een kwakkel van een partij die het beleid niks bij brengt, volgens de liberalen. Onze reporter verzamelde de persberichten, zodat u zelf een mening kan vormen.

Persbericht van Forza Ninove : (Het persbericht van Open VLD leest u verder)

Ninove dreigt 2de ziekenwagen volledig te verliezen. Het Ninoofse stadsbestuur laat zich duidelijk rollen. Forza Ninove eist dat stadsbestuur eindelijk ballen toont want er staan mensenlevens op het spel! Forza Ninove klaagt al jaren het feit aan dat er in Ninove slechts 1 ziekenwagen 24/24 bemand is. De 2de ziekenwagen is slechts bemand op weekdagen tussen 8 en 16 uur.

Goed om weten is dat de 1ste ziekenwagen ongeveer 1.500 keer per jaar uitrijdt, of gemiddeld 4 à 5 maal per dag. De 2de ziekenwagen rijdt gemiddeld ongeveer 1 keer per dag uit.

Dit is natuurlijk grotendeels het gevolg van het feit dat de 2de ziekenwagen enkel operationeel is tussen 8 en 16 uur. Dit zijn de uren waarop de meeste mensen aan het werk zijn, meestal buiten Ninove. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de 2de ziekenwagen, tijdens de week na 16 uur en in het weekend, buiten dienst staat in kazerne. Want dit zijn net de momenten waarop de meeste Ninovieters thuis zijn, en de kans dat er een beroep moet worden gedaan op de ziekenwagen het grootst is.

Het gevolg is natuurlijk dat er in die gevallen ziekenwagens vanuit Aalst, Geraardsbergen of Liedekerke (Civiele Bescherming) moeten worden opgeroepen om Ninovieters in nood te helpen. Dit tot 4 keer per dag.

Bovendien is het zo dat Ninove al vele jaren niet meer beschikt over een ziekenhuis met spoeddienst, waardoor de gewonden of zieken ook nog eens moeten worden weggebracht naar de spoeddiensten van Aalst of Geraardsbergen.

Het is nogal duidelijk dat op deze manier cruciale tijd wordt verspild in geval van ernstige ongevallen of gezondheidsproblemen, met alle gevolgen van dien. Net omwille juist van feit dat Ninove geen spoeddienst meer heeft, zijn 2 voltijds bemande ziekenwagens geen overbodige luxe, en dus absoluut nodig.

Ninove dreigt nu 2de ziekenwagen volledig te verliezen

In plaats van ook de 2de ziekenwagen volledig te bemannen in Ninove, heeft de zoneraad om de beroepsambulancier terug te roepen naar Aalst. (correctie : onze bronnen melden dat ze verkeerdelijk de zoneraad hebben vermeld; het is de dagdagelijkse leiding die beslist heeft dat de beroepsambulancier per 1 juni uit Ninove vertrekt. Het is deze ambulancier die instond voor de halftijdse 2de ziekenwagen. De gevolgen blijven echter dezelfde.)

Dit is absoluut onaanvaardbaar! Het is niet te vatten dat er zo gespeeld wordt met mensenlevens. Forza Ninove eist dan ook dat het stadsbestuur eindelijk eens ballen toont en duidelijk stelt dat de limieten nu echt wel bereikt zijn. Ninove laat zich duidelijk rollen en kan absoluut niet langer de stad zijn die enkel maar mag betalen, doch in ruil daarvoor steeds minder dienstverlening krijgt.

Forza Ninove eist dan ook dat de stad eindelijk ingrijpt en desnoods de financiering van de zone stopzet tot op het moment dat beide ziekenwagens 24/24 bemand zijn. Er staan hier immers mensenlevens op het spel.

Vorig weekend nog moest voor ongeveer een 10-tal interventies een beroep worden gedaan op ziekenwagens van Liedekerke, Geraardsbergen en Aalst omdat de eerste ziekenwagen op interventie was, en de 2de ziekenwagen gewoon onbemand in de kazerne stond.

Tegenreactie van Open Vld over het persbericht van Forza Ninove “schrappen van tweede ziekenwagen”.

Ninove laat zich rollen en verliest volledig 2de ziekenwagen: de zoveelste kwakkel!

Wanneer je als oppositie niets bij te brengen hebt aan een goedwerkend stadsbestuur, dan kom je maar met een kwakkel voor de dag. De zoveelste van Forza/Vlaams Belang.

Er werd op de raad van de hulpverleningszone Zuid-Oost nog geen enkele beslissing genomen met betrekking tot de inzet van ziekenwagens in Ninove. Integendeel, Burgemeester Tania De Jonge heeft de inzet van de tweede ziekenwagen, dag en nacht, op de agenda van de raad van 31 maart gezet. Dit op basis van een mandaat van de voltallige gemeenteraad.
De zoneraad heeft beslist met eenparige stemmen om een objectieve analyse uit te voeren naar de haalbaarheid en rendabiliteit van het uitbaten van een permanent bemande tweede ziekenwagen, in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening vanuit Ninove.
Wat Forza/Vlaams Belang weer doet is de mensen met een zoveelste leugen, angst aanjagen.

Het is zo dat Ninove momenteel beschikt over twee ziekenwagens, waarvan één dag en nacht kan ingezet worden, en één die enkel overdag ter beschikking is.

Dit is uiteraard te weinig voor een stad van 38.000 inwoners waar bovendien geen ziekenhuis met een spoeddienst is. Daarbij valt mogelijks ook de civiele bescherming van Liedekerke op termijn weg. Tania De Jonge nam als burgemeester haar verantwoordelijkheid en heeft de problematiek en haar bekommernis geuit naar de gouverneur.

“De inwoners mogen gerust zijn, het wegvallen van de tweede ziekenwagen is niet aan de orde en er werd helemaal nog niets beslist. Het is heel jammer dat men dergelijke ernstige dossiers politiek misbruikt door leugens te verspreide. Ik hoop dat onze inwoners hier niet in trappen” aldus Burgemeester Tania De Jonge.

(SR)