Rode Kruis Oosterzele reikt brevetten uit en huldigt bloedgevers en vrijwilligers

DDL  oosterzele rodekruis huldig bloedgevers en uitreiking brevetten (1).jpg

Oosterzele, 08/05/2017 –  De voorzitter van het Rode Kruis Oosterzele, advocaat Mathieu Lagaet, zette gisteren in de raadzaal van het gemeentehuis, de geslaagde cursisten Eerste hulp basiscursus en vervolgcursus, de bloedgevers en de vrijwilligers nadrukkelijk in de kijker. Hij wees op het essentieel belang van de cursus en staafde dat met voorbeelden. ‘We wensen jullie van harte proficiat’.Hij deed een warme oproep om toe te treden tot Rode Kruis Oosterzele en schetste de werking van de lokale afdeling. Burgemeester Johan Van Durme uitte zijn waardering voor het Rode Kruis Oosterzele. Hij onderstreepte de vele verdiensten en prees nogmaals het vrijwilligerswerk. Er klonken woorden van lof. ‘Uw werk wordt gewaardeerd, een dikke merci’. Oosterzele is één van de succesrijkste afdelingen inzake bloedinzamelingen. ‘We gaan de lokale afdeling op alle vlakken blijven steunen’, speechte burgemeester Johan Van Durme.

(Reporter 17, foto’s DDL)  

DDL oosterzele rode kruis huldig bloedgevers en uitreiking brevetten (2)

Er heerste een gemoedelijke en vrolijke sfeer tijdens de uitreiking van de brevetten en de huldiging van bloedgevers en vrijwilligers. Ivan Bosschem, Achiel Lenssens, Marijke Tondeleir (125 bloedgiften) en Yvan Pien (142 bloedgiften) kregen een mooi eerbetoon. Twee vrijwilligers werden in the picture gezet: Laurent D’Haeyer ontving de zilveren barette op zilveren medaille (15 jaar vrijwillige dienst) en Monique Truyen ontving de legpenning Koningin Elizabeth (40 jaar vrijwillige dienst).

DDL oosterzele rode kruis huldig bloedgevers en uitreiking brevetten (3)
25 vrijwillige bloedgiften: Agnes Baele, Christiane Baudu, Philippe Coussement, Els De Corte, Andy Den Tandt, Ronny De Smet, Brenda De Vries, Carine Dhondt, Johny D’Hondt, Martine Gillis, Corry Impe, Dirk Lammens, Anne — Marie Merckx, Dorina Montaufraix, Marie Nuyttens, Piet Oosterlinck, Bart Semeese, Ludwina Van Bever, Marie — Jeanne Van De Velde, Claudine Van Huffel, Karel Vanmechelen, Patricia Van Moen, Rita Van Quathem, Stefaan Volckaert, Bert Wambacq, Patrick Ysebie.

50 bloedgiften: Christiane Beetens, Marlène Bogaert, Johan Bracke, Lutgarde De Cuyper, Peter De Henau, Albert Dekeyser, Carine De Roose, Xavier Devisscher, Luc De Witte, Jan Galle, Mia Goedertier, Marcel Goemaere, Anne Haesaert, Peter Kopydiowski, Hugo Magerman, Patrick Quatacker, Martine Rahoens, Jacky Trossaert, Isabelle Vaernewyck, Luc Van Der Beken, An Van de Velde, Greet Verscheure, Kurt Wellens.
75 bloedgiften: Marc De Corte, Geert De Neve, Sabine Hofman, Mathieu Lagaet, Lieven Lampaert, Lieven Ruysschaert, Johan Van Durme, Laurette Van Hoecke, Frans Van Vlaenderen.

100 bloedgiften: Anna De Bosscher, Dirk De Bruycker, Guido De Vos, Rudy D’Hont, Mario Straetmans, Agla é Tondeleir, Kris Van der Eecken, Hubert Van De Vijver.

DDL oosterzele rode kruis huldig bloedgevers en uitreiking brevetten (4)

Brevet Eerste Hulp basiscursus
Annelies De Loor

Brevetten Eerste Hulp basiscursus en vervolgcursus
Veronique Cnudde, Eric De Clercq, Klaartje De Landsheere, Els De Smedt, Linda De Wilde, Joke D’Hoker, Kathy D’Hondt, Koenraad Heyerick, Peter Morissens, Thijs Paelman, Celine Vermassen.
(Reporter 17, foto’s DDL)