Slag om Gijzenzele en Kwatrecht plechtig herdacht

DDL gijzenzele herdenking 20 mei (7)

Gijzenzele, 22/04/2017 –  Op zaterdag 20 mei werd in Kwatrecht en Gijzenzele WO II met veel eerbetoon herdacht. Kwatrecht en Gijzenzele hebben hun eigen verhaal over de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Ze vormden in mei 1940 het toneel van hevige gevechten. Men moest het hoofd bieden aan gewelddadige aanvallen van Duitse troepen. De slag om Gijzenzele en Kwatrecht staat bekend als één van de hardnekkigste veldslagen uit WO II. (R 17, foto’s DDL).  

Van 19 mei tot 21 mei 1940 werd in Gijzenzele en Kwatrecht hevig gevochten. Met plechtigheden aan de monumenten in Kwatrecht en Gijzenzele, toespraken, een bloemenhulde, last post, werd het een pi ëteitsvolle herdenking

In Gijzenzele werd na de bloemenhulde een kunstwerk ingehuldigd aan de A36 bunker in de Kerkstraat. Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van IZOO Oosterzele   hebben hun creatie die zij gerealiseerd hebben met hun leerkrachten, in samenwerking met de Oosterzeelse kunstenaar Jacques Van Den Abeele, hun kunstwerk   onthuld.

Marc Van Gaver: ‘De lokale heemkundige kring van Gijzenzele   “Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil’, die samen met het gemeentebestuur van Oosterzele en Wetteren   de herdenking telkenjare organiseert, is ten zeerste verheugd over het initiatief van de leerlingen van IZOO Oosterzele. Het is niet zo eenvoudig om deze schrikkelijke oorlogsdagen in mei 1940, in eigenstreek,   te blijven herinneren en te herdenken. Deze herdenking geniet wel een grote belangstelling van de vriendenkringen van de vroegere 6de Linie en 5de Linie legereenheden   die met heftig verzet het Duits leger van de 56 ste     infanteriedivisie tijdelijk konden weerstaan . Talrijke vaderlandslievende verenigingen van oud-strijders van zowel Oosterzele als daarbuiten zijn telkenjare talrijk paraat .   Op het Ehrenfriedhof van Kwatrecht-Wetteren ( nu te situeren op de Mariagaardschool te Vantegem-Wetteren) lagen destijds   125 officieren, onderofficieren en soldaten begraven die op 20, 21, 22 en 23 mei   1940 in Gijzenzele, Kwatrecht, Oosterzele en directe omgeving gesneuveld waren. Van de 5de en 6de linie sneuvelden een 50 – tal meestal jonge soldaten ter verdediging van de verdedigingslinie Bruggenhoofd Gent. Niettegenstaande zij de opmars van het Duits leger konden weerstaan dienden zij ingevolge de bijeenkomsten van de Geallieerde legeraanvoerders op 21 mei 1940   te Ieper   zich terugtrekken achter de Leie’,   verhaalt Marc Van Gaver, één van de drijvende krachten van het Gijzels Genootschap van de Kerkuil.

Hubert Keuppens: ‘In Kwatrecht staat een monument ter ere van de slachtoffers van de hardnekkige weerstand die het 5 de Linieregiment in 1940 bood tegen de Duitse troepen. Nadat het 5 de linie slag had geleverd op 16 en 17 mei 1940 in Humbeek (Grimbergen), er vielen 21 Belgische soldaten, kwamen de Duitsers op 19 mei aan in Wetteren. In Kwatrecht namen een deel van de manschappen de bunkers in en groeven stellingen. Op 20 mei barstten de gevechten los. Drie dagen bestookten men elkaars stelling. Tijdens de nacht van 22 op 23 mei 1940 trok men zich terug op bevel van de overheid, tot aan de stellingen achter het afleidingskanaal van de Leie, ten westen van Gent. Er sneuvelden tijdens deze gevechten 53 infanteristen van het 5 de Linie, vijf zouden later sterven aan hun verwondingen. Bij de Duitsers waren er 279 doden, en bijna 600 gewonden’, doet Hubert Keuppens zijn verhaal. ‘In Kwatrecht heeft op zaterdag 20 mei een gewapend detachement van het 5 de Liniebataljon postgevat. De plechtigheid werd vooral ondersteund door een publiek dat vooral afkomstig was van de vereniging van oudgedienden van het 5 de Liniebataljon. Ze waren van 1949 tot 1992 gekazerneerd in Soest. Alle oudgedienden die ooit in het 5 de Linie waren, kunnen contact opnemen met de vereniging 5 de Linie   om hun oude kameraden te ontmoeten. Eenvoudig een berichtje naar info@vijfdelinie.be. Met nog meer oudgedienden kunnen plechtigheden aan aandacht winnen en zo de jeugd het voorbeeld tonen’, besluit Hubert Keuppens. De herdenking in Kwatrecht en Gijzenzele is elk jaar een aangrijpend bezinningsmoment en voelt nog altijd emotioneel aan. De nagedachtenis van de soldaten die in Kwatrecht en Gijzenzele het leven lieten, drukt ons na 77 jaar nog steeds met de neus op de feiten. De gebeurtenissen in de meidagen 1940 blijven in het collectieve geheugen hangen. De essentie van de herdenkingsplechtigheid blijft dezelfde: de herinneringen aan de gebeurtenissen van mei 1940 mogen niet verloren gaan. De nagedachtenis eren van hen die voor onze vrijheid gestreden hebben en waarden van vrede en vrijheid verdedigen.

(Reporter 17, foto’s DDL)