Klooster van de Arme Klaren moet wijken

julien borremans arme klaren 20170516_195637

Geraardsbergen, 26/05/2017 – Het leegstaande klooster van de Arme Klaren — gelegen in het centrum van Geraardsbergen — gaat onder de sloophamer. Op de site wordt een ondergrondse parkeergarage met zeventien appartementen opgetrokken. Gezien de beperkte oppervlakte, zal er vooral in de hoogte worden gebouwd. (JB) 

julien borremans arme klaren 20170516_194853

Als de vergunningen worden uitgereikt, kan midden volgend jaar met de bouw worden gestart. De nieuwbouw is een project van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek.

In 1846 vestigden de Arme Klaren zich in de Penitentenstraat in Geraardsbergen. Meer dan anderhalve eeuw later, in 2002 verlieten de laatste kloosterzusters het pand. Het gebouw staat sindsdien leeg en is er slecht aan toe. Heel wat inwoners van de Oudenbergstad brachten eieren naar de clarissen in het klooster in ruil voor een gebed voor goed weer.

Bezwaarschrift

De helft van de gevels van de Penitentenstraat is geklasseerd. Liefst dertien huizen zijn opgenomen in de Inventaris van Onroerend Erfgoed. Het leegstaand klooster van de Arme Klaren is niet opgenomen, maar past qua stijl wonderwel in de omgeving, dit in tegenstelling tot de nieuwbouw.

De omwonenden hebben een bezwaarschrift ingediend. Ze zijn niet tegen nieuwbouw in de stad, maar als dit ondergewaardeerd stukje erfgoed met de grond moet worden gelijk gemaakt, bouw er dan een project dat zich harmonieus integreert in de omgeving.
Naast het gebouw is er een opvanglocatie van de Bijzondere Jeugdzorg. Daar zitten ze met de handen in de haren, want tijdens de werken zullen de wasplaats en de speelplaats uit veiligheidsoverwegingen dicht moeten. Daarna zal er vanuit de appartementen inkijk zijn in de lokalen.

Zowel de stedenbouwkundige ambtenaar, als de ambtenaar van monumentenzorg zijn van mening dat de nieuwe invulling op de site erg zwaar en volumineus is. Het ontwerp bevat te veel bouwlagen en is te groots voor deze omgeving. ‘Het is vanzelfsprekend dat voor de geplande bebouwing hier dezelfde principes van toepassing dienen te zijn als voor elke andere bouwaanvraag. Uit deze opportuniteitsbeoordeling volgt noodgedwongen ook eenzelfde besluit: het bouwvolume van de geplande bebouwing is t é zwaar binnen het huidige woonzone van de Penitentenstraat en zal tevens de bevolkingsdichtheid aanzienlijk verhogen.’

De bewoners vragen om de vergunning voor dit project niet toe te staan. Hun motivatie klinkt als volgt: “Wegens duidelijke schending van verschillende regelgevende bepalingen en het niet naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur.”

Gebrek aan visie

In Geraardsbergen zijn er intussen al heel wat waardevolle gebouwen afgebroken. Waardevolle gebouwen moeten wijken voor appartementsgebouwen. Zones worden niet afgebakend. Men zou een aantal inbreidingszones kunnen uittekenen. Maar dat gebeurt niet. Dat brengt met zich mee dat er op termijn een totaal ongezonde mix van mensen ontstaat, waarbij vooral heel wat oude mensen in het centrum komen wonen. Daarnaast is er ook veel verpaupering, waar eigenlijk ook weinig aan wordt gedaan.

Zijn er alternatieven? Zeker. Kijk maar eens naar Ronse. Daar is men in geslaagd om een stad op mensenmaat te maken, waarbij men oude elementen op een prachtige manier heeft weten te integreren. Er is uiteraard nieuwbouw maar dat is in harmonie met de rest van de stad. In Ronse is er een beleid. Mensen kunnen diverse fondsen aanspreken en er zijn tevens opwaarderings- en gevelpremies aan te vragen. Iedere woning ziet er heel verzorgd uit. Daar zou men in Geraardsbergen beter een voorbeeld aan nemen.

(Julien Borremans)