Gemeente Horebeke wil voormalig dekenaatgebouw verkopen

2995836-06faf59b1064734a2bd8c37882668072

Horebeke, 06/06/2017 –  De meerderheid binnen het gemeentebestuur wil het voormalige dekenaatgebouw verkopen. Groen en N-VA zijn tegen de beslissing. (BB)

Volgens de meerderheid  is het gebouw niet interessant om te gebruiken voor het verenigingsleven  omdat er o.m. heel wat kleine ruimten zijn in onder gebracht. Tevens krijgt de kerk van St.-Kornelius een andere bestemming en zal daar plaats worden gecre ëerd voor de verenigingen die interesse tonen. Met dit dossier zal wellicht worden gestart in 2018. Het voormalige dekenaat zal worden geschat en dan te koop worden aangeboden. Het zal meteen een aardige stuiver opbrengen voor de gemeentekas.

De N-VA oppositie die in de gemeenteraad zetelt maar ook Groen dat nog geen zitje heeft in de raad  zijn resoluut tegen een verkoop van de pastorie.

Standpunt N-VA Horebeke

Dieter Verscheure: “ De openbare verkoop van de voormalige dekenij in de Dorpsstraat. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om gemachtigd te worden een notaris aan te stellen, die zal daarna overgaan tot de openbare verkoop van de dekenij. Wij konden onze ogen niet geloven toen we dit lazen. Horebeke zit op een grote hoop geld (zie hieronder) en heeft op de Arcadia en de vroegere jongensschool na, geen deftige infrastructuur waarvan onze verenigingen, onze inwoners gebruik kunnen van maken. De dekenij kan perfect dienen als thuisbasis voor onze verenigingen, onze jeugdbeweging, voor het organiseren van hobby-evenementen, het organiseren van muziek-, teken- en andere lessen,…. Wij vinden het dan ook volkomen onbegrijpelijk dat dit bestuur de dekenij liever verkoopt. Bovendien doet ze dit in een economische context waar spaargelden hoegenaamd geen rendement opleveren.”

Standpunt Groen

Het gemeentebestuur van Horebeke stelde op de laatste gemeenteraad voor om het dekenaat van Sint.- Maria- Horebeke te verkopen. Dit is geen goed idee vindt Groen. Er zijn meerdere redenen om dit niet te doen: Filip Hebbrecht: “ De gemeentefinanci ën hebben jaarlijks een overschot van meer dan 300.000 euro. Bovendien staat er ergens 4,5 miljoen euro aan middelen geparkeerd waar niets mee wordt aangevangen. De verkoop is financieel dan ook niet nodig noch interessant gezien de lage rente op de financi ële markten.”

“Deze beslissing wordt, alweer, genomen in de achterkamer van het gemeentehuis. De inwoners of verenigingen in Horebeke werden niet geraadpleegd over een mogelijke alternatieve invulling voor de pastorie. Een beslissing boven de hoofden van iedereen maar met verregaande gevolgen voor alle inwoners. Het gemeentelijk patrimonium wordt alweer geprivatiseerd en overgeleverd aan speculanten en vastgoed ontwikkeling. Enkel vermogenden kunnen zo genieten van de schoonheid en het authentieke karakter van Horebeke.”

“Dit gemeentebestuur heeft de plicht om haar erfgoed veilig te stellen en open te stellen voor deze en de volgende generaties. Er is een grote nood aan een multifunctioneel gebouw dat beschikbaar is voor de inwoners en de verenigingen uit Horebeke. Een locatie voor vergaderingen, buurtfeest, presentaties… Een locatie waar een buitenpost van de muziek en tekenacademie kan ondergebracht worden. Of een buitenpost van de bibliotheek uit Brakel.” De pastorie verdient een toekomst voor iedereen en niet een enkele kapitaalkrachtige koper. Voor Groen dan ook een zoveelste voorbeeld van slecht bestuur door de huidige meerderheid. Ze roepen iedereen op om hun ongenoegen kenbaar te maken aan het bestuur. Enkel op die manier kunnen we de verkoop misschien tegen houden!”

Zal worden vervolgd

( Bert Broos)