Zottegemse financi ën zijn gezond

12042904_10153012814617541_8828540498097401126_n

Zottegem, 22/06/2017 – Maandag tijdens de gemeenteraad presenteerde de meerderheid de jaarrekening 2016. Schepen van Financi ën lichtte de cijfers toe en sprak haar tevredenheid uit. “Onze financi ën zijn gezond”, klinkt het. (PDV)

Persbericht schepen Goossens

IMG_9514

Jaarrekening 2016

De zopas opgemaakte jaarrekening 2016 toont opnieuw aan dat de financi ën van de stad Zottegem gezond zijn.

De stad ontving 34,8 miljoen inkomsten. Hiervan werd 29,8 miljoen uitgegeven. Dat betekent dat er een exploitatie overschot is van 5 miljoen. Zowel de werkingsuitgaven als de personeelskosten dalen ten opzichte van de voorbije jaren. Dat betekent dat ons zuinig uitgavenbeleid zijn vruchten afwerpt.

Het overschot werd grotendeels gebruikt om investeringen  die we in de loop van 2016 hebben aangegaan te financieren.   Op die manier werden   er minder leningen aangegaan dan aanvankelijk voorzien, wat onze schuldevolutie ten goede komt. Het totaal investeringsbedrag klopte in 2016 af op 14,7 miljoen.

Dankzij ons actief schuldbeheer kunnen we optimaal gebruik maken van de lage rentestanden en spaarden we in 2016 nagenoeg 500.000€ aan interestlasten uit. De oppositie laat zich hierover vaak kritisch uit, maar deze manier van werken leverde de Zottegemse belastingbetaler deze legislatuur al meer dan 1 miljoen € op. Actief schuldbeheer wil zeggen dat we onze investeringen in een eerste fase op korte termijn gaan financieren. We zetten onze korte-termijnschulden maar om naar langlopende financi ële verplichtingen op een moment dat de rentevoeten op lange termijn ook op een zeer laag niveau staan. Daarnaast hebben we in 2016 een aantal dure leningen uit het verleden (leningen die nog werden afgesloten aan een rentevoet van meer dan 4%) vervroegd afgelost. Dat levert ons ook een mooie interestbesparing op (11.000€) en cre ëert bijkomende budgettaire ruimte  voor toekomstige investeringen.

Het resultaat van 2016 werd ingebracht in het budget 2017. Aan het dubbel evenwichtscriterium (positief resultaat op kasbasis en positieve autofinancieringsmarge) is opnieuw voldaan.