35-jarige Zottegemnaar verkoopt drugs aan minderjarigen en nog andere Koekelarings (2027 – 27)

koekelarings1111

Zottegem, 05/07/2017 — Een 35-jarige Zottegemnaar die drugs verkocht aan minderjarigen werd door de correctionele rechter in Oudenaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Drugsdealer gestraft: Door de politie werd vastgesteld dat in de loop van de jaren 2014 en 2015 door Kurt L. in Zottegem cannabis verkocht werd aan minderjarigen. De 35-jarige man  werd voor dit drugsdelict nu door de correctionele rechter in Oudenaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Daarnaast werd ook de opbrengst van zijn handeltje, zo’n 12.000 euro, verbeurdverklaard.

Geen parkeercontrole:  Op dinsdag 11 juli zullen er in het Zottegemse straatbeeld geen parkeerwachters te zien zijn en zullen deze dus geen controle doen op de naleving van het betalend parkeren en op het gebruik van een parkeerschijf in blauwe zones. Enkele jaren geleden stuurde Marino Keulen (Open VLD) als toenmalig Vlaams minister van binnenlandse zaken aan alle steden en gemeenten in verband met het betalend parkeren een rondschrijven met de aanbeveling om op de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap dezelfde regeling te laten gelden als op wettelijke feestdagen en om dus ook op die dag vrijstelling van betaling in te voeren. De Zottegemse gemeenteraad keurde bijgevolg op 17 maart 2008 een aanpassing van het eigen desbetreffende reglement goed waardoor sindsdien bepaald wordt dat er (ook) “op 11 juli geen retributie verschuldigd is”.

Stadsdiensten gesloten: Nog ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap geniet het stadspersoneel een collectieve verlofdag en dus zullen op dinsdag 11 juli alle stadsdiensten in het Administratief Centrum Sanitary gesloten zijn. Ook het infokantoor van de dienst toerisme in het stadhuis op de Markt en de stadsbibliotheek in het Kasteel van Egmont zullen niet toegankelijk zijn (naar aanleiding van de vakantieperiode wordt in de bib tot 15 augustus de uitleentermijn verlengd tot vier in plaats van normaal drie weken). Anderzijds zal men op de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap wel terechtkunnen in het Hemelrijk (speelpleinwerking) en in het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers (open zoals op een gewone vakantiedag). Voegen we hier nog aan toe dat ook het hek van het Ilva-recyclagepark aan de Ballingsweg op 11 juli dicht zal blijven.  

Speelstraat in de Bijloke: Zoals verleden jaar en tijdens de jongste paasvakantie wordt ook tijdens deze zomervakantie op vraag van buurtbewoners (en op eigen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen) in de wijk Bijloke het gedeelte van de Frans Van De Meulebrouckestraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de Iepenstraat iedere dag (tot en met donderdag 31 augustus) van 10 tot 20 uur als speelstraat ingericht. Dit wordt naar het verkeer toe gesignaleerd door middel van nadars met de nodige verkeersborden die door de straatverantwoordelijke telkens bij aanvang (moeten) geplaatst en na afloop weggenomen worden.

Negen Parkconcerten: Op donderdag 6 juli wordt in het park aan het Kasteel van Egmont door de vzw Free Free Entrance naar jaarlijkse gewoonte afspraak gemaakt voor het eerste van een reeks van negen Parkconcerten op evenveel opeenvolgende donderdagavonden in juli en augustus. In afwijking van de door de Vlaamse Regering vastgelegde normen voor muziek (nachtlawaai) in openbare en private inrichtingen heeft het college van burgemeester en  schepenen aan de organisatoren toelating gegeven om (telkens) tot 23 uur muziek te maken.

Guldensporenmis: Nadat de jaarlijkse Guldensporenmis ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap eerst altijd in de parochiekerk van Leeuwergem en daarna twee keer in de kerk van Elene plaatsvond, maken de initiatiefnemers van de plaatselijke Davidsfondsafdeling hiervoor nu voor het zevende jaar op rij afspraak in de parochiekerk van Erwetegem, op zondag 9 juli om 10 uur (hierdoor vervalt de gewone zondagmis van 9u45). Opnieuw zal E.P. norbertijn Herman De Mulder (afkomstig van Zottegem, Meerlaan) in deze eucharistieviering voorgaan, in concelebratie met E.H. Amand Durieu. De mis zal opgeluisterd worden door het DF-gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Herman Wanzeele en aan het orgel begeleid door Jan Van Caenegem. De gelegenheidstoespraak zal ditmaal gehouden worden door Koen Trappeniers, directeur van de organisatie Welzijnszorg. Na de kerkdienst vindt in de tuin van de naastgelegen pastorie de guldensporenreceptie plaats.

Zwembad gesloten: Omwille van het muziekfestival Rock Zottegem zullen in de Bevegemse Vijvers de deuren van het stedelijk zwembad gedurende vier dagen gesloten blijven: van donderdag 6 juli tot en met zondag 9 juli. Op dinsdag 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zal men wel in het zwembad terechtkunnen (open zoals op een gewone vakantiedag).

Muziek tot 3 uur: Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de organisatie van Rock Zottegem toelating gegeven om ook reeds op donderdag 6 juli van 17 tot 22 uur muziek te maken voor het testen van de geluidsinstallaties. In afwijking van de door de Vlaams Regering vastgelegde normen voor muziek (nachtlawaai) in openbare en private inrichtingen, mag er op de drie festivaldagen zelf muziek gemaakt worden op vrijdag 7 juli van 17u30 tot 3 uur ’s nachts, op zaterdag 8 juli van 16u30 tot 3 uur ’s nachts en op zondag 9 juli van 17u30 tot 23 uur.

R.K.-bloedinzamelingen: Ook tijdens deze vakantieperiode worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen, in samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling, bloedinzamelingen gehouden. In Zottegem kunnen vrijwillige bloedgevers hiervoor terecht op vrijdag 14 juli van 17 tot 20 uur in het OCMW-Woonzorgcentrum Egmont (dienstencentrum, kelderverdieping), de week nadien op woensdag 19 juli van 16 tot 19 uur in het AZ Sint-Elisabeth (route 111, zaal Citrien, derde verdieping) en nog een week later nogmaals op eerstgenoemde locatie op vrijdag 28 juli, eveneens van 17 tot 20 uur. Naast de trouwe vrijwillige bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe donoren steeds welkom.

Ook kerstmarktreceptie: In plaats van de jarenlange muzikale rondgang waarbij een plaatselijke fanfare ondermeer afgevaardigden van het stadsbestuur, de middenstandsraad en de dekenijen op sleeptouw nam voor een bezoek aan de winkelstraten, werd ditmaal (een tweetal weken geleden) op de openingsavond van het jaarlijkse braderieweekend in het stadscentrum door het stadsbestuur op de Markt een receptie met een drankje en een hapje aangeboden, met muzikale omlijsting door de Vrije Kunstkring. In dit verband vernamen wij dat dit nieuwe concept dat bij de aanwezigen best in de smaak viel, over enkele maanden zal overgedaan worden ter gelegenheid van de opening van de kerstmarkt op het marktplein.  (DE BAKKER)