Pas op met roetfilter!

0 (2)

Algemeen, 06/07/2017 – Laat geen roet in het eten gooien is een oud gezegde, laat een roetfilter zijn werk doen is een hedendaagse noodzaak. Een roetfilter dient voor bescherming van het milieu en wie dergelijke filter liet verwijderen of dit plant, denkt best eens goed na. (FDS, foto Traxio)

Mobiliteitsfederatie Traxio die 8.800 ondernemingen groepeert met 83.800 werknemers,  stuurt een waarschuwing over laakbare praktijken die toegepast worden buiten de sector. Een roetfilter laten verwijderen kost evenveel als een roetfilter laten herstellen. Traxio vraagt om ook eens te denken aan de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen en zich te onthouden van malafide praktijken door onwettig een roetfilter te laten verwijderen.

Voertuigen voorzien van een roetfilter zijn als zodanig wettelijk gehomologeerd, wie de filter laat verwijderen zorgt voor een niet-gehomologeerd voertuig met alle gevolgen van dien. Traxio is het niet eens met bepaalde berichten dat een roetfilter 2.000 euro kost. Een keramische filter of cordieriet is al te vinden vanaf 200 euro, een siliciumcarbide of SIC is er vanaf 500 euro. Traxio dringt er op aan om de reguliere sector op te zoeken voor vervanging en zich niet in te laten met sjoemelaars en onwettig en ongezond de weg op te gaan.

 

(Freddy De Schuiteneer, foto Traxio)