Gemeenteraad Sint-Lievens-Houtem vergadert op 31.08.17

unnamed

Sint-Lievens-Houtem, 25/08/2017 –  Op donderdag 31 augustus vergadert de gemeenteraad met op de agenda de volgende punten: (HDK, foto L.A.M.P.)

De gemeente wil het belastingsreglement aanpassen voor het afleveren van administratieve documenten. De gemeente wil het reglement betreffende mobiele (verplaatsbare) bewakingscamera’s goedkeuren.Ook het politiereglement aangaande nachtwinkels  of een privaat bureau voor telecommunicatie (onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning) wil de gemeente goedkeuren, mits de vestigingseenheid zich bevindt in een perimeter van 1.000m. De gemeente wil ook de strafbepalingen aanpassen via het politiereglement voor nachtwinkel en private telecommunicatie bureau. De gemeente wil met haar schoolbestuur aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk basisonderwijs.

Interventies van de brandweer waarbij men btw-plichtig is, wordt er 21% btw aangerekend en dit voor de volgende interventies : wespen- en bijen verwijderen, opruimwerken oppervlakten, bestrijding van vervuiling en vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De gemeente neemt kennis van de budgetten 2018, van diverse Kerkfabieken. De gemeente neemt kennis van van de jaarrekening OCMW 2016. De gemeente wil de geboortepremie (met geboorte in 2017)  voor gezinnen goedkeuren.

(Herman De Knijf, foto L.A.M.P. – Bron gemeente Sint-Lievens-Houtem)
X