Lezersbrief: Processie van Plaisance kende  overdonderend succes, een meervoudige verklaring

s

Geraardsbergen, 04/09/2017 –  Als geboren Geraardsbergenaar ( °1945)  denk ik  dat  er nooit eerder  zoveel verenigingen en deelnemers opstapten in de  eeuwenoude “Processie van Plaisance”  van vorige kermiszondag.  Even indrukwekkend was de massale opkomst van de toeschouwers niet alleen op het parcours  van de “Leutige Ommegang”  maar ook op de Markt waar de apotheose plaatsvond tijdens het “Feest  van Saint-Saucisse”. (AS)

Lezersbrief van Albert Schrever

Dit succes is  niet alleen te danken aan het aangename zomerweer…  Waaraan kunnen we dit  record  dan wel  toeschrijven?  Zoals   we in onze aankondiging van 24 augustus in “De Beiaard” schreven gaat de  traditie terug naar  1515 toen de relieken van St.-Bartholomeus (de huidige stadspatroon) uit de Karhuize (in Sint-Martens-Lierde) plechtig naar Geraardsbergen werden overgebracht.  Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de “translatio” (overbrenging) van de relieken gebeurde een historische reconstructie van dit gebeuren:  voorafgegaan door Spaanse soldeniers en gevolgd door een hele groep sympathisanten vertrokken enkele  karthuizers in hun witte pij  aan de Karthuizerkerk van Lierde: in de processie droegen  ze het houten kistje met de relieken naar de Bartholomeuskerk van Geraardsbergen waar pastoor-deken Frans Hitchinson die in ontvangst nam en opborg in het zilveren schrijn.  Daarna werden    de relieken voor de 500ste keer in processie door de stad   rondgedragen.  

Een camerploeg van de Heistse Filmclub maakte een reportage van de 500ste editie van de processie. Samen met oud-Geraardsbergenaar Marc Van Liefferinge, die ook de research voor zijn rekening nam, zorgden de vier cameramannen Dirk Geens, Werner Haegeman, Willy Huygens en Werner Van den Bulck voor een fraai document van blijvende waarde. Corinne Raes en Patrick Franceus gaven de commentaar en Concertband Cecilia en de Fanfare “Met Muziek door ’t leven” (Ophasselt) stonden in voor de muziek. De DVD,  een aanrader, ligt te koop (tegen 10 euro) in de Toeristische Dienst “De Permanensje” aan de Markt.

6-IMG_3173

Naast die  fraaie DVD  verscheen ook  een knappe publicatie over  “De Processie van Plaisance” van de hand van Geraardsbergenaar Jan Coppens en uitgegeven door Gerardimontium, de  vereniging voor lokale geschiedenis. De eerste druk (120  pagina’s)  bevatte minstens 120 taalfouten waaronder  vier  d/t-fouten… De tweede, gecorrigeerde versie -met nog tientallen taalfouten en “slechts” één d/t-fout- ontving in oktober vorig jaar  de driejaarlijkse Provinciale Prijs voor Volkskunde. Volgens de motivering van de jury had de auteur “een stuk immaterieel Oost-Vlaams erfgoed voor het eerst op een alomvattende en systematische manier” weten te “beschrijven na nieuw archiefonderzoek”. Niet onbelangrijk, aldus de jury, was ook dat het boek “gekenmerkt wordt door een heel aangename vormgeving met immens veel beeldmateriaal”. Niemand kan die motivering betwijfelen of ontkennen  maar de aandachtige lezer zal  niet begrijpen dat een mooi boek met een massa taalfouten wordt bekroond met een provinciale prijs van 5.000 euro. Heeft respect voor onze taal en voor haar spelling eigenlijk nog betekenis? En waar ligt de schuld? Bij de auteur, bij de vereniging die het werk uitgaf en bekostigde of bij de provincie die het werk bekroonde?  Het originele exemplaar met de 120 taalfouten kan worden  geraadpleegd in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek aan de Gasthuisstraat en  in de Toeristische Dienst van de stad aan de Markt waar ook de gecorrigeerde, bekroonde versie met beduidend minder taal- en spellingfouten te koop ligt (15 euro).

De toegenomen populariteit van de processie kunnen we  wellicht ook nog  toeschrijven aan het lied over “Tskroun “(het Schrijn) ”  dat een week geleden werd gelanceerd   en dat we voorstelden in “De Beiaard” van 24 augustus.  In nauwelijks een paar dagen is het  lied in  keurig Geraardsbergs dialect populair  is  geworden  in de stad en ook ver  daarbuiten. De grootste verdiensten voor dit succes liggen niet alleen  bij Manu Lion die  de schitterende tekst schreef in een onberispelijk Geraardsbergs dialect maar ook bij Stefaan De Neve die  het lied brengt  als een echte troubadour en bij Jan Coppens die voor de muzikale arrangementen zorgde. Vanuit Nederland schreef ons een uitgeweken Geraardsbergenaar die blijkbaar genoot van de film: “Ik ben meer dan verrukt over het schitterende lied, de tekst, de zang, het spel van Cecilia, het prachtige dialect, de compositie zelf (die dus al enkele jaren bestaat) de schitterende beelden van de Processie van Plaisance!”.  Vermoed wordt  dat het lied volgend jaar deel uitmaakt van de Processie die sinds januari 2016  is  opgenomen op de lijst “immaterieel cultureel erfgoed”.

Volgens stadsgenoot Bart Van den Berge is het succes van de processie  niet alleen  te danken  aan het vijfde eeuwfeest, de opname van de film, de publicatie van het boek en  het kersvers dialectlied over “Het Schrijn”  maar ook aan het feit dat al die initiatieven de bevolking  beter informeerden over en  nauwer hebben betrokken bij die eeuwenoude traditie. De betere kennis van de  jaarlijkse ommegang,  zijn verleden en  zijn betekenis is uitgegroeid tot een waar groepsgebeuren waar de echte Geraardsbergenaars zich nauw bij betrokken voelen.

Albert Schrever