Nieuwe duiker onder de N8 moet opstuwing van Maarkebeek verhelpen

Cindy Franssen en Richard Eeckhaut - N8 Maarkebeek.jpg

Oudenaarde, 26/09/2017 –  In 2018 zijn werken gepland om de duiker onder de N8, waar de Maarkebeek door vloeit, te vervangen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. Bij deze werken zullen ook nog een aantal andere zaken aangepakt worden. (SDP)

In het najaar van 2017 zou het ontwerp van dit project afgerond zijn. De kernpunten zijn de verbreding van de bestaande duiker en de verbreding van de bedding van de Maarkebeek tussen de N8 — Berchemweg en de Schelde. Zo wil men opstuwing ten gevolge van de huidige nauwe secties van de Maarkebeek verhelpen. Op de N8 wordt tevens een deel van de weg heraangelegd, waarvan een deel fietspaden.  Voor dit project voorziet het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) 300.000 euro. Dit bedrag omvat de wegeniswerken en vijftig procent van de werken aan de duiker. De Vlaamse Milieu Maatschappij betaalt de overige vijftig procent van de werken aan de duiker en staat ook nog in voor de kosten van de totale verbreding van de Maarkebeek. De verbreding van de brug over Meersbloem-Leupegem is ten laste van de stad Oudenaarde.

Voor de verbreding van de Maarkebeek tussen de N8 en de Schelde werd een klein stukje tuin onteigend. De geraamde kostprijs hiervan bedraagt 2.500 euro. De onteigening werd tevens afgerond. Voor de wegeniswerken op de N8 — Berchemweg zijn geen onteigeningen vereist.  Van zodra het ontwerp wordt afgewerkt, dient er een archeologisch vooronderzoek te gebeuren en dient er een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd. Op die manier zou men in 2018 kunnen starten met de aanbestedingsprocedure.

Richard Eeckhaut, schepen van Ruimtelijke Ordening van de stad Oudenaarde (CD&V):”Ik dank allen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!”  Cindy Franssen: “Een goede samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is cruciaal bij dergelijke dossiers. De beide hebben dan ook hun (financi ële) verantwoordelijkheid opgenomen om de problematiek van de Maarkebeek verder aan te pakken.”