Cheque voor vzw Steevliet

2017 10 04 melle cheuqe voor Steevliet vzw (13)

Sint-Maria-Oudenhove/Melle, 08/10/2017 –  VZW Steevliet ontving woensdag een cheque van €1000 van bouwbedrijf Durabrik.

Durabrik bestaat 50 jaar en met de actie ‘een hart voor mensen’ schenkt het bouwbedrijf een bepaald bedrag aan een goed doel in elke gemeente waar gedurende het feestjaar een nieuw project gestart wordt. In de Carittasstraat te Melle bouwt het 8 open bebouwingen.

2017 10 04 melle cheuqe voor Steevliet vzw (21)

VZW Steevliet

“Wij organiseren hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar en hun context die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Samen met hen wordt een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject doorlopen. Wij bieden contextbegeleiding al of niet gekoppeld aan een tijdelijke verblijfsmogelijkheid vanuit 3 vestigingsplaatsen:

Campus Melle   gelegen in een parkdomein ,  Heusdenbaan 67

Campus Destelbergen gelegen in een residenti ële wijk ,  Doolaegepark 29

Campus Sint Maria Oudenhove gelegen in een kleine dorpsgemeenschap,  Faliestraat 11

X