Open VLD wil belastingen verlagen voor de Houtemnaren

unnamed

Sint-Lievens-Houtem, 22/10/2017 –  OpenVLD roept coalitiepartner op om  belastingverlaging nog vóór de verkiezingen te realiseren. (HDK, foto L.A.M.P.)

 We staan op minder dan 1 jaar verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De lopende legislatuur is en was er één van grote verwezenlijkingen. Het uitzicht van onze gemeente en haar deelgemeenten is duidelijk veranderd. We denken hierbij aan de herinrichting van Morelgem, Zonnegem en de markt. Naast deze grote wegenwerken is het voor onze partij een prettig terugblikken als we kunnen vaststellen dat alle grote pijlers van ons programma zijn uitgevoerd en/of zich vertalen in de praktijk.

Onze berekeningen (zegt Open VLD) zijn gemaakt op basis van de jaarrekening 2016, gepubliceerd en goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2017. En bijkomend stellen we vast dat de dotatie uit het gemeentefonds is gestegen en dat vooral in oog springt dat de jaarlijkse toename van de ontvangsten uit de personenbelasting sinds 2013 met ruim 1 mio € per jaar zijn gestegen.  Op basis van die berekeningen kunnen we stellen dat een verlaging van de opcentiemen naar 900 punten een “minderinkomst” van ca. 127.000 € bedragen en een verlaging van de aanvullende personenbelasting met 0,5%    een “minderinkomst” van ca. 238.000 wat samen omgerekend overeenkomt met 35 €/inwoner.

Herman De Knijf, foto L.A.M.P.)

X