Bomen Bevegem gered?

0.png

Zottegem, 22/10/2017 – Groen Zottegem laat weten dat de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van 26 bomen en de aanleg van 2 padel-terreinen heeft geweigerd.

bomenrij-aan-straatkant

Het stadsbestuur had nochtans een vergunning afgeleverd maar enkele buurtbewoners, met de steun van Groen Zottegem, krijgen nu in beroep gelijk. Volgens de deputatie staan de bomen “de ontwikkeling van het recreatiegebied niet in de weg, ze kunnen bovendien- gezien hun schoonheidswaarde — een meerwaarde voor het recreatief gebied betekenen. De bomen hebben een hoge beeldwaarde voor de straat en vormen een natuurlijke hoge afscheiding tussen de bouwplaats en de omliggende percelen en de openbare weg. Niet alleen zorgt dit voor meer privacy, maar ook de lawaaihinder en lichthinder worden op een natuurlijke manier beperkt. Het zomaar elimineren van gezonde eiken, beuken en dennen, enkel om de gronden economischer te kunnen inrichten als padelvelden, kan niet aanvaard worden aangezien niet alleen economische, maar ook landschappelijke elementen van belang zijn.”

20171020bevegem bomen tennisveld

“Een beslissing waar we heel blij mee zijn zegt Heidi Schuddinck, Groen gemeenteraadslid in Zottegem. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat het stadsbestuur bij de toekenning van de vergunning geen rekening heeft gehouden met de bekommernissen van buurtbewoners, de beeldkwaliteit of natuurwaarde van deze bomen. In dergelijke situaties is meer overleg met de buurt absoluut noodzakelijk en moet een stadsbestuur zoeken naar een maatschappelijk draagvlak.”

X