Let op uw erfenis en op uw centen

economie-en-geld-www-debeiaard-com-2

15/11/2017 –  Op 1 september 2018 hervormt het erfrecht compleet. (FDS)

Volgens de huidige regeling die tot dan van toepassing is ziet de verdeling er als volgt uit. Naargelang het aantal kinderen wordt de erfenis verdeeld. Met één kind heeft dit kind recht op  de helft van de beschikbare erfenis, de ouders hebben recht op de andere helft. Zijn er twee kinderen dan heeft elk kind recht op 1/3 van de erfenis en de ouders hebben ook recht op 1/3 van de erfenis. Zijn er 3 kinderen dan heeft elk kind recht op1/4 van de beschikbare erfenis en de ouders hebben ook recht op 1/4. Dit wijzigt ingrijpend vanaf 1 september 2018. Vanaf dan ziet de regeling er veel gunstiger uit voor de ouders en minder gunstig voor de kinderen. Ongeacht het aantal kinderen hebben de ouders vanaf dan altijd recht op de helft, of 1/2  van de erfenis. Een kind heeft dan recht op de andere helft, twee kinderen op elke 1/4 en drie kinderen hebben recht op elk 1/6 van die erfenis. Is er nu een kind dat geen nakomelingen heeft maar wel een  partner  en het kind overlijdt, dan hebben de ouders nu altijd recht op een deel van de erfenis van dat kind. Vanaf 1 september 2018 kan het kind zonder nakomelingen dat overlijdt er wel voor zorgen dat een deel van de erfenis niet naar zijn ouders terug vloeit maar integraal aan zijn partner toekomt. De wetgever heeft wel voorzien dat onder die voorwaarden de ouders die tenslotte het kind opvoedden, wel recht hebben op tegemoetkoming in levensonderhoud als die ouders hulpbehoevend zijn. Als het over de erfenis van ouders naar kinderen gaat mag men niet uit het oog verliezen dat kinderen altijd reservataire erfgenamen zijn en altijd recht hebben op een deel van de erfenis. Met de nieuwe gunstige financi ële regeling rond schenkingen werd de laatste jaren veel onroerend goed aan de kinderen geschonken. Wil men dat  deze schenkingen niet automatisch onder het nieuw systeem vallen vanaf 1 september 2018, neem dan contact op met de notaris . Het kan financieel een grote impact hebben. Niet vergeten dat testament, schenkingen en erfenissen altijd met elkaar verbonden zijn. Meer weten kijk naar  www.notaris.be  en/of maak een afspraak met uw notaris.

Freddy De Schuiteneer.