“RUP Reepstraat wordt ons door de strot geduwd!”

20170701_175125.jpg

09/12/2017 – De kans is bijzonder groot dat het RUP Reepstraat — waar deze zomervakantie veel rond te doen was — op de gemeenteraad van dinsdag 19 december zonder veel morren wordt goedgekeurd. Zo kan burgemeester De Padt de illusie bij de bevolking wekken dat hij met dit initiatief de neergang, het verval van de binnenstad een bestuurlijke halt toeroept. Onzin natuurlijk. De oppositie is vooral met zichzelf en de gemeenteraadsverkiezingen bezig. De ernst van het dossier ontgaat hen.

Dure woorden, weinig inhoud

Waarover gaat het RUP Reepstraat nu weer? Wanneer je de stad via de Oudenaardse poort over de viaduct binnenrijdt, zie je links een tergende verloedering. Deze stadskanker vormt al jaren een smaad voor de Oudenbergstad. Een projectontwikkelaar werd aangezocht om deze achterkantsituatie met een eigentijds woonproject in te vullen. Terecht. Dit project wordt in de ruime stationsomgeving — achter het station — naast de spoorweg ingeplant. De Molenbeek vormt de drager van een aantal duurzame woonomgevingen, ingebed in een groenstructuur, die ver in het woonweefsel doordringt. Zo moet de Molenbeekvallei uitgroeien tot een hoogkwalitatieve verblijfs- en verbindende ruimte waar ecologie voorop staat.

Deze dure woorden klinken heel verleidelijk, maar in de realiteit willen projectontwikkelaars grof geld verdienen. Dat is in deze situatie niet anders. De site wordt volgestouwd met appartementsblokken, parkeerplaatsen en torens. Er wordt in de hoogte gebouwen. Dit boeltje moet veel geld opbrengen…
Het ontwerp houdt geen rekening met de stadsontwikkeling, de morfologie van de binnenstad en de wensen van de buurtbewoners. Het project kreeg heel wat kritiek. Het protest was klaar en duidelijk.
Een aantal bezwaren op een rij: het nieuwe project zal voor de nodige verkeersoverlast zorgen. Er wordt te weinig parkeergelegenheid voorzien. Lawaai, stress en uitstoot van ongezonde gassen zullen spectaculair toenemen. Er zal een vermindering van lichtinval en bezonning zijn. Er wordt te weinig groenzone voorzien. De hoogbouw hoort niet thuis in een stad op mensenmaat. Het rioleringsstelsel is niet voorzien op deze woonontwikkeling. Enzovoort, enzoverder.

De stad zet in op hoogbouw, gecombineerd met groenstructuren. Met deze ontwikkeling knoopt het stadsbestuur aan bij de nieuwe visie op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, waarbij nieuwbouw op het platteland in de toekomst onmogelijk wordt en er in de steden meer in de hoogte zal worden gebouwd. In Antwerpen en Brussel worden deze idee ën concreet. Langsheen de Kanaalzone in Anderlecht staan plannen op stapel om hoogbouw te ontwikkelen, met een diversiteit aan woongelegenheden, zodat er een gezonde bevolkingsmix ontstaat. In Geraardsbergen is men dit niet van plan en gaat men de site volproppen met ‘konijnenkoten’.
Uiteraard is het begrijpelijk dat het Hoofdstedelijk Gewest in de hoogte werkt. Er leven er

meer dan 1,1 miljoen mensen samen. De komende jaren verwacht men — net zoals in Antwerpen — een sterke uitbreiding van de bevolking. Logisch dat men iedere vierkante meter goed benut.

In Geraardsbergen is de situatie toch wel anders. Overbevolking van de binnenstad? Laat ons niet lachen. Er is eerder een leegstand en een zware verwaarlozing van het woningenbestand in de binnenstad. De visie om te bouwen in de hoogte, klinkt hoogdravend: een nieuwbouwproject met megalomane allures, terwijl iedereen kan zien dat de binnenstad aan het verloederen is. Dat laatste zou toch in eerste instantie de bezorgdheid van het stadsbestuur moeten zijn, toch? Leegstand en verval tegengaan vraagt om goed doordachte en inventieve maatregelen. Deze aanpak gaat het stadsbestuur zijn petje blijkbaar te boven. Het Schepencollege kiest voor de gemakkelijke oplossing: het neerpoten van een eendimensionaal, zuiver commercieel project — met getto-allures — waar nu al duidelijk is dat dit tot zware overlast zal leiden.

Gebrek aan visie

Intussen is er reeds meer dan €40.000 aan onderzoek naar dit project gespendeerd. Het resultaat is pover. De burgemeester probeert de plaatselijke bevolking met het valse argument te overtuigen dat als het RUP er niet komt, de weg openligt om op de site een moskee te bouwen. Burgemeester De Padt weet heel goed dat een flink deel van de bevolking vierkant tegen de komst van een moskee is. Hij wil de bevolking overtuigen door te stellen dat de pest nog veel erger is dan de cholera. Dit is een kwalijke ontwikkeling!
Daarnaast is het heel erg bedroevend dat de Burgemeester met zijn manoeuvre bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Burgemeester De Padt had al lang met de moslims in Geraardsbergen in gesprek kunnen gaan, om samen naar een oplossing te zoeken. Vrijheid van godsdienstbeleving is een grondwettelijk recht. Er moet helemaal niet worden gekozen. De vraag is of dit project in de huidige hoedanigheid voldoet aan de noden van deze stad. De plaatselijke bevolking heeft in augustus duidelijk neen gezegd. Burgemeester De Padt wil kost wat kost het RUP Reepstraat door de gemeenteraad laten goedkeuren. Daarmee bewijst hij Geraardsbergen een slechte dienst, een heel slechte dienst.

Julien Borremans.

 

X