Nieuwjaarscadeau voor Houtemnaren

unnamed.jpg

Sint-Lievens-Houtem, 27/12/2017 –  Het gemeentebestuur kondigt verlaagde gemeentebelastingen aan.

Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem kondigt verlaagde gemeentebelastingen aan, van 8,5 % naar 7,9 %  of in exacte cijfers een belastingverlaging van 40 euro per belastingplichtige.

Aan het woord is schepen van Financi ën Sofie Boeykens.

De voorgestelde belastingverlaging heeft tot gevolg dat de inkomsten van de gemeente met ca. 280.000 EUR zullen dalen vanaf 2019, hetgeen op haar beurt impliceert dat we zoals steeds doordacht en nauwgezet met onze gemeentelijke uitgaven verder  moeten omgaan. Wij hebben gekozen voor een zeer realistische verlaging van de belastingen en willen u onze keuze ook graag verduidelijken. Wij zijn nu enkel verplicht om ervoor te zorgen dat alle financi ële voorwaarden worden voldaan tot en met 2019, doch om te vermijden dat  wij of onze eventuele opvolgers in het bestuur  nadien op een avontuur zouden afstevenen, hebben wij er met de voorgestelde verlaging voor gezorgd dat de gemeente ook de komende legislatuur voldoende slagkracht zal behouden en tegelijk financieel gezond kan blijven. Bij vastlegging van de belastingverlaging hebben we uiteraard ook rekening gehouden met de op til zijnde wijzigingen aan onze organisatie, zoals de inkanteling van het OCWM in de gemeentelijke werking, de mogelijke wijzigingen inzake dotaties aan politie en brandweer en kerkfabrieken, en uiteraard de mogelijke gevolgen van de taxshift.  Wie overigens denkt — zoals sommige partijen op de vorige gemeenteraad aanhaalden – dat met de herinrichting van de dorpskernen de verplichtingen tot het verder realiseren van het gescheiden rioleringsstelsel van de baan zijn, slaat de bal volkomen mis. Nog vele straten wachten op een dergelijke degelijke heraanleg. Bovendien willen we ook gebruik maken van de heraanleg om te zorgen voor aangepaste voet- en fietspaden in de straten.  Of tellen alleen onze dorpskernen?

De voorgestelde doordachte belastingverlaging zal geen invloed hebben op de werking van onze gemeentelijke dienstverlening en voorziet het behoud van het personeelskorps, een garantie die wij graag verder bieden. Verder zullen wij, zelfs met deze belastingverlaging in de mogelijkheid blijven om ook de komende jaren investeringen aan te gaan zonder de volgende generaties te belasten met een verhoging van de schuld.  Deze verlaging van de voornaamste belastingdruk is niet het enige resultaat van het sinds 20 jaar gevoerde financieel beleid.   We zijn  er inderdaad  in geslaagd om in de voorbije jaren onder  meer alle dorpskernen volledig te vernieuwen, bijkomende duurzame vrijetijdsinfrastructuur  aan te leggen, en ons Marktplein  zijn identiteit te bezorgen, én tegelijk konden we de uitstaande leningsschuld  per inwoner afbouwen naar € 152, hetgeen een bijzonder laag bedrag is nu de omliggende gemeenten gewag maken van een veelvoud. Uitstaande schulden bij intercommunales worden allen gedekt door onze gewone uitgaven. Wij willen op dezelfde verantwoorde weg verder gaan zonder in populistische voorstellen te vervallen die het alleen maar lastiger maken voor de komende generaties!

Herman De Knijf, foto L.A.M.P.
X