Oudenaarde: Eerste 12 appartementen ‘Scheldekop’ opgeleverd

Scheldekop 1

Oudenaarde, 03/02/2018 –  Het geduld van vele investeerders in de nieuwbouwappartementen van het Scheldekop-complex te Oudenaarde, werd vorig jaar wel erg op de proef gesteld. Immers leek het gigantische ongelijkzijdige vijfhoekige gebouw (door de bouwheer ‘Schelde-eiland I’  genoemd), maar moeilijk tot het stadium van afwerking te geraken.

Reeds van in september 2017 werden opleveringen aangekondigd die er maar niet kwamen, en die steeds maar uitgesteld werden om diverse redenen. Op 1 en 2 februari 2018 werden in één klap echter de sleutels overhandigd van niet minder van 12 appartementen aan de respectievelijke eigenaars, en momenteel is het op de Scheldekop één en al bedrijvigheid, vooral dan aan de zuidkant ( de kant van het penitentiair gevangenisgebouw ), waar zich de recent opgeleverde appartementen bevinden. Een tijdelijke asfaltweg werd aangelegd van de Jachthaven (Trekweg Linkeroever) tot aan de ingang van de parking van het gebouw, om de bewoners toe te laten het complex te bereiken zonder door de modder te moeten ploeteren of vast te geraken.

Ondergrondse parking

Bij de oplevering van de gemene delen, en meer bepaald de parkeergarage, bleek dat er nog één en ander niet in orde was. De wettelijke controles van de brandweer, welke gehouden werden door luitenant Geert Derlyn en kapitein Luc Vandefonteyne, verliepen vlot en probleemloos. De enkele kleine aanmerkingen stonden de ingebruikname geenszins in de weg. Ook de liften van de zuidkant van het complex werden elektrisch gekeurd, en goed voor gebruik bevonden door de bevoegde controle-instanties. Echter was Bopro, het controle orgaan dat door de mede-eigenaars werd aangesteld ter begeleiding van de oplevering van het onderaards gedeelte, de mening toegedaan dat er op woensdag 25/01/2018 nog te veel openstaande punten waren welke niet in orde waren. Er kon niet overgegaan worden tot voorlopige oplevering van de parking. Er werd de aannemer nog de kans gegeven de meest cruciale zaken die de veiligheid van de parking en zijn bewoners in het gedrang brachten, op te lossen, ten laatste voor donderdag 01/02/2018, aangezien men vanaf 02/02/2018 startte met het voorlopig opleveren van de privatieve delen (de appartementen zelf), en men vanaf dan gebruik wenste te maken van het ondergronds gedeelte. Dit feest is helaas niet onmiddellijk kunnen doorgaan, om diverse redenen, en tussen aannemer en eigenaars wordt naar een oplossing gezocht, teneinde de parking spoedig te kunnen openstellen voor de residenten.

Brandje

Toen een toekomstige bewoner  de site kwam bezoeken teneinde zich rekenschap te geven van de voorbereidingen van de opleveringen, merkte hij plots een brand op aan de buitenkant van een hoekgebouw, en verwittigde hij prompt de brandweer, die dra in ijltempo arriveerde. Een arbeider die bezig was met de fijnafwerking van de dakdichting onder de borstwering, was met zijn brander in contact gekomen met spouwisolatie die was beginnen smeulen, wat vlam- en rookontwikkeling tot gevolg had. De brandweer heeft door de snelle interventie, ervoor gezorgd dat de schade zeer beperkt en lokaal is gebleven. Er zal een kleine herstelling nodig zijn, maar die zal niet veel tijd in beslag nemen en hoeft de oplevering van de gemene delen niet te verhinderen, liet Hr. Herroelen, de werfleider, weten. Toch werden deze opleveringen naderhand uitgesteld. Merkwaardig detail is dat diezelfde brandweerploeg, dezelfde avond nog, opgeroepen werd om een schouwbrand te gaan blussen in Maarkedal bij Ludo S., de eigenaar van één van de appartementen in  het nieuwe complex aan de Scheldekop!

Verdere opleveringen

Ondertussen worden in hoog tempo voorbereidingen getroffen om de appartementen aan de oostkant van het gebouw (de kant van de jachthaven), klaar te stomen voor oplevering. Maar er is nog veel werk aan de winkel vooraleer het complex de glorie zal uitstralen die de architecten hebben vooropgesteld: de binnentuin moet nog aangelegd worden en de beklinkering rondom het gebouw  moet nog gefinaliseerd worden.

Bomen en beplantingen

Er moeten nog enkele vergaderingen plaats vinden tussen bewoners en stadsbestuur om definitief te beslissen wat er nu gaat gebeuren met de bomen op de Scheldekop: ofwel worden het allemaal hoge bosbomen, ofwel wordt er gekozen voor laag, sierlijk geboomte dat past in een stedelijke omgeving, ofwel komen er helemaal geen bomen. Op 6 februari e.k., buigt een werkgroep, bestaande uit gemotiveerde bewoners, en bijgestaan door een ervaren dendroloog, zich over plannen en lijsten met afbeeldingen van boomsoorten, teneinde een voorstel uit te werken naar het stadsbestuur toe. Immers menen de bewoners dat zij in de eerste plaats inspraak moeten hebben over het geboomte dat rondom hun gebouw zal aangeplant worden en de kwaliteit van hun uitzicht zal determineren.

Jules Lambrecht.