Proefopstelling eenrichtingsverkeer Godveerdegemstraat en L éonce Roelsstraat blijft behouden

Proefopstelling.jpg

Zottegem, 05/03/2018 – Het stadsbestuur heeft zopas bekendgemaakt dat de proefopstelling met eenrichtingsverkeer  in de Godveerdegemstraat en de L éonce Roelsstraat. behouden blijft. De proefopstelling  waarbij de Astridstraat werd afgesloten richting de N42 wordt opgeheven.

“Proefopstellingen geven ons de kans om verkeersmaatregelen eerst te testen op hun effectiviteit en draagvlak”, lichten  schepen Peter Vansintjan (CD&V)  toe. “De ingredi ënten voor de evaluatie van beide proefopstellingen waren diverse metingen, adviezen van politie, adviezen van verkeersraad, het advies van de Lijn en AWV, en de binnengekomen reacties van burgers. Deze werden aan de aanwezigen op het infomoment voorgelegd, waarna ook zij de kans kregen om hun mening op tafel te brengen.”

“Het college ging met het verslag van de beide infovergaderingen aan de slag om een gefundeerde beslissing te nemen. Voor de proefopstelling in de Godveerdegemstraat en de L éonce Roelsstraat werd beslist de proefopstelling te bestendigen en aan te vullen met enkele flankerende maatregelen zoals het aanbrengen van een fietssuggestiestrook en het voorzien van snelheidsremmende maatregelen in de betrokken straten.”

“Voor de Astridstraat besliste het college de proefopstelling op te heffen en terug te keren naar de vroegere situatie. Om tegemoet te komen aan de vraag
naar een oplossing voor het sluipverkeer in de Minnebergstraat, werd beslist over te gaan tot de herinrichting van de Minnebergstraat door onder andere
het aanbrengen van een asverschuiving om de snelheid van het verkeer te remmen en niet-bestemmingsverkeer te ontraden. Tevens zal aan AWV (wegbeheerder
van de N42) de vraag gesteld worden naar het nemen van maatregelen om een U-bocht op de N42, komende vanuit de Astridstraat onmogelijk te maken.”