E.H. Bracke is overleden


Gewezen pastoor van Zegelsem en Elst hield van eenvoud

 

De gewezen pastoor van Zegelsem en Elst is overleden.   Pastoor Andr é Bracke was dertig jaar pastoor van de Sint-Ursmarusparochie van Zegelsem en elf jaar in Elst. In september 2013 werd uitvoerig zijn afscheid gevierd. Andr é Bracke werd 87 jaar en is afkomstig uit het Waasland.

De begrafenisplechtigheid van Andr é Bracke heeft plaats  op maandag 30 april om 10u in de kerk van Zegelsem.

Late roeping

Andr é werd priester op latere leeftijd en ging op stage in de parochie van Hamme. Na zijn stage en wijding op 05 juli 1975 ging hij als onderpastoor aan de slag in Sinaai. Hij kijkt met veel genoegen terug op die periode en was er gelukkig.

Op 03 januari 1985 benoemde Mgr. Van Peteghem, toenmalig bisschop van Gent, hem tot pastoor van Zegelsem. Mgr. Van Peteghem had een groot vertrouwen in priester Andr é. Midden de vele evoluties en veranderingen binnen het pastorale landschap van de voorbije decennia bleef priester Andr é aanwezig als een eenvoudig man die zijn plicht doet en door gebed, meditatie en evangelische liefde voor zijn mensen, een bescheiden teken probeert te zijn van de aanwezigheid van Christus in deze wereld.

Andr é is geboren op de prachtige dag van Lichtmis in 1931. (bron Kerk en Leven 2013)

Foto Bert Broos   ARCHIEF   2013

Foto www zegelsem.be (aanstelling 1985)