Duur Belgi ë


Inflatie stijgt

Duur Belgi ë

 

Inflatie stijgt weer

 

We behoren tot de top van de duurste landen in Europa. De prijzen liggen in Belgi ë aanzienlijk hoger dan in de buurlanden. Deze toestand blijft aanslepen met duurdere prijzen voor een hele hoop producten en uw spaargeld dat nu op jaarbasis 1,52 % minder waard is. In april stegen de prijzen met gemiddeld + 0,30% .

Als de prijsstijgingen zich doorzetten kan er voor het einde van het jaar nog een indexaanpassing komen.

De consumptieprijsindex bedraagt nu 106,69 punten, de gezondheidsindex die normaal 106,89 punten bedraagt werd afgevlakt naar 104,49 punten. Dit komt door het overslaan van een indexaanpassing in 2015.

 

Forse prijsstijgingen

 

Op een jaar zagen we prijsdalingen met 14,3 % voor cider en dergelijke, ook de prijs voor software daalde met 7,6 %, smartphones werden 6,8 % goedkoper, en elektronische apparatuur daalde gemiddeld met 4 % tot 5 %.

Daartegenover staan de felle prijsstijgingen op één jaar tijd van eieren die 27,5 % duurder werden, boter   + 19,8 %, butaan- en propaangas + 15,7 %, postverzending + 13,5 %, LPG + 12,1 %, kranten + 11 %, huisbrandolie   + 8 %.

Liberalisering leek een toverwoord om alles goedkoper te maken, het tegendeel is waar.

Een mooi voorbeeld is de prijs van postzendingen die op een jaar steeg met + 13,5 %. Wat niet belet dat er binnenkort honderden ontslagen aankomen en volgens de laatste offici ële cijfers de postbedeling er op achteruitgaat.