Neos Oosterzele viert zilveren jubileum


Oosterzele met 150 leden en genodigden het 25 – jarig jubileum van de vereniging in feestsalons De Zilverreiger in Oosterzele. (R 17)

Met toespraken van voorzitter Henri Serlippens, Chris De Saveur, voorzitter Neos en Marleen Verdonck, schepen van Cultuur en Senioren, werd ‘25 jaar Neos Oosterzele’ extra in de verf gezet. Voorzitter Henri Serlippens schetste de geschiedenis van de club, en huldigde de vroegere bestuursleden Marieke Iemants en Liesbeth Gouwy-Gheysen, die van bij de stichting in 1993 deel uitmaakten van de bestuursploeg. Ze waren op de viering als eregast aanwezig.
Op 23 maart 1993 werd CRM (nu Neos) Oosterzele boven de doopvont gehouden. Juliette De Meyer, echtgenote Gaston Van de Vijver, werd de voorzitster. Cultuur, ontspanning, gezondheid en gezelligheid vormden van meet af aan de basis. De vereniging groeit en bloeit. Gestaag sloten steeds nieuwe leden aan. Op 2 oktober 2005 had een naamsverandering plaats. CRM (Club voor Rustende Middengroepen) wordt NEOS (Netwerk van Ondernemende Senioren). Op 21 juni 2007 gaf voorzitster Juliette De Meyer de fakkel door aan Guido Vervust. Na de toespraken volgde een gezellige receptie opgeluisterd met wereldmuziek gebracht door het ensemble Arto Mundo. Het optreden werd fel werd gesmaakt.Na het nemen van de groepsfoto (met veel dank aan Anne Sophie De Lembre) genoot het mooi uitgedoste Neos gezelschap van de gezellige sfeer en van het culinaire   feestmaal. De Neos — leden zullen zich de ronduit schitterend viering nog lang heugen.

Actieve senioren

Neos Oosterzele is een vereniging van en voor actieve senioren. Wie zijn vrije tijd graag op een leuke en zinvolle manier wil doorbrengen, is bij Neos aan het goede adres. De pluralistische vereniging staat open voor elkeen die zich aangesloten voelt door een gevarieerd programma met vormende en ontspannende activiteiten.     R 17