Isra ël en Palestina 70 jaar verdeeldheid


Op woensdag 16 mei om 20 u praat Brigitte Herremans in bib Scheldewindeke over ‘Isra ël en Palestina 70 jaar verdeeldheid’. (R 17, foto DDL)

Het Isra ëlisch — Palestijns conflict wordt vaak gezien als een conflict tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Land- en basisrechten vormen de voornaamste inzet van het conflict: Isra ël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert de oprichting van een Palestijnse staat. Op 29 november 1947 beslisten de Verenigde Naties om Palestina te verdelen in een Joodse staat, een Palestijnse staat en een internationaal gebied Jeruzalem. Dit verdeelplan moest de strijd tussen de zionistische en de Palestijnse nationale beweging beslechten, maar het werd de aanleiding van een gewapend conflict. Zeventig jaar later is de meerderheid van de Palestijnen ontheemd.
GROS Oosterzele, gemeente Oosterzele en Vormingplus Gent — Eeklo wisten Brigitte Herremans te stikken voor deze actuele voordracht. Ze volgt het reilen en zeilen van Isra ël en Palestina op de voet. Brigitte Herremans studeerde Oosterse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent en Internationale Politiek aan de ULB. Ze was beleidsmedewerker en Midden — Oosten-experte bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. In 2016 publiceerde ze samen met Ludo Abicht het boek Isra ël & Palestina, de kaarten op tafel.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be of ter plaatse aanmelden in bib Scheldewindeke.                   Reporter 17